Störst i Sverige - igen! Medlemstätast!

Ett glatt gäng som jobbade inför valet 2018. Iman sitter framför Basil, Lisa, Knapp Britta, Karin, Eva, Per, Per och Myriam.

Miljöpartiet de gröna i Härnösand har i många år varit den lokalavdelning i Sverige där högst andel av befolkningen är medlemmar. Idag är endast sex lokalavdelningar större, och alla dessa sex avdelningar är i kommuner med fler än 100 000 invånare!

– Det finns flera förklaringar till att vi är så pass många. Vi har en bra stämning och strävar efter att alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka. Det tror vi lockar många att engagera sig, säger Eva Goës, medlemsvårdare.

– Vi är glada över att så många väljer att vara medlemmar och att vi får nya medlemmar som vill stötta grön politik. Nu jobbar vi för att öka engagemanget och medlemsantalet ytterligare och vi ser fram emot en inspirerande vår med intressanta gäster och viktiga politiska frågor på agendan, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare.

- Våra invånardialoger om framtida satsningar i Härnösand, betyder mycket för demokratin och beslutsprocessen inför beslut i kommunfullmäktige. Jag hoppas att det är tydligt för våra invånare att vi gör skillnad i Härnösand, säger Knapp Britta Thyr, gruppledare i kommunfullmäktige och ordförande i samhällsnämnden.