Unga kvinnor i topp

Lyssna

 

Unga kvinnor i majoritet i toppen av Miljöpartiets kommunlista!

 

Miljöpartiet i Härnösand har fastställt sin lista för valet till kommunfullmäktige i september. Sex av de åtta toppkandidaterna är kvinnor och fem av de åtta är under 40 år. En tredjedel av kandidaterna på listan är utlandsfödda.

Amanda Lind, 33 år, toppar listan. Hon är leg psykolog och ordförande för samhällsnämnden i Härnösand.

  • Jag är verkligen glad över att få fortsatt förtroende att företräda Miljöpartiet i Härnösand! Det är också roligt att vi har många yngre, framförallt kvinnor, som befinner sig mitt i livet med familj och/eller karriär, och som är engagerade i kommunpolitiken. Tillsammans ska vi driva viktiga framtidsfrågor som skola, klimat, gröna jobb och ett Härnösand med goda livsmiljöer för alla, säger Amanda Lind.

Redan i valet 2010 frångick Miljöpartiet i Härnösand principen om varannan damernas och satsade istället på en lista med varannan utlandsfödd. Den här gången har Miljöpartiet istället tagit fram en mångfaldslista där en mängd olika perspektiv har beaktats.

Tomas Frejarö, 39 år, biträdande kommunalråd, är andranamn på listan och den enda mannen bland de fem första toppkandidaterna.

  • Kvotering är inget mål i sig. Det är ett verktyg för att lyfta fram grupper som annars har svårt att få chanser på grund av strukturella hinder. Det finns idag partier i Härnösands kommunfullmäktige där 7 av 8 är män, där ingen är under 50 år, där ingen är utlandsfödd eller där ingen har funktionsnedsättning. När politiken som helhet ser ut på det viset, ser jag det som en styrka att Miljöpartiet har en övervägande andel kvinnor och unga, säger Tomas Frejarö.

De två språkrören har starkt internt stöd och fick högst antal röster i det lokala provvalet. Samtliga nuvarande fullmäktigeledamöter som kandiderar till omval har fått fortsatt förtroende av partiet. Hibo Abdullahi, 36 år, integrationspedagog och vice ordförande i arbetslivsnämnden står på plats tre. Karin Frejarö, 35 år, banktjänsteman och ställföreträdande VD, står på plats fyra.

På plats 5 återfinns Ninni Smedberg, 55 år, diakon och direktor på Vårsta Diakonigård. Därefter följer Knapp Britta Eriksson, 30 år, teckenspråkstolk, Chirin Ali Salmanian, 45 år, hälsovetare, Per Sander, 47 år, jägmästare, Anneli Andersson, 33 år, miljöekonom och på 10e plats Joakim Byström, 45 år, solenergiföretagare.

  • Sammanlagt har vi 30 kandidater på vår fullmäktigelista. Vi har ett starkt lag med många olika kompetenser och vi hoppas få förtroende att skapa ett ännu grönare Härnösand där mångfald är en styrka och inte ett hinder, säger språkröret Amanda Lind.

 

Kontakt

Amanda Lind, språkrör: 073-4604695, [email protected]

Tomas Frejarö, språkrör: 076-5607873, [email protected]

http://blogg.allehanda.se/amandalind/2014/02/26/miljopartiet-i-harnosands-kommunlista-spikad/

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: