UTÖKAD BUSSTRAFIK fr o m december

* Kvällstrafik * Ny tur var 30:e minut hela dagen * Tre tydliga stadslinjer * Korta bytestider * Trafik till nya målpunkter

Enklare att ta sig till träningar kvällstid!

- Nu kommer jag och alla ungdomar, som inte har bil eller får skjuts, att kunna ta bussen på kvällstid när vi behöver för att ta oss till våra fritidsaktiviteter, säger Sofia Jamal. Bra att det blir lättare och går snabbare med byte av buss från och med december.
Det blir bland annat en ny ringlinje på vardagskvällar, ökad turtäthet på dagarna och ett rakare linjenät med bättre bytesmöjligheter.
Busslinjerna ska byta namn till linje 1, 2 och 3 och samtliga linjer kommer att mötas samtidigt i centrum på fasta klockslag.
− Det ger helt andra möjligheter att göra sammanhållna resor och det blir enkelt att resa när bussen kommer samma tid hela dagen och korta bytestider, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).
Den nya kvällsturen är efterfrågad av många och ska gå i en ringlinje som passerar alla större fritidsanläggningar och bostadsområden klockan 19-22 på vardagar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: