Vi älskar skogen

Sverige behöver en ny grön skogspolitik

Varför vi älskar skogen skriver Knapp Britta Thyr, Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell.
- Skogen är viktig för många. Den är hem åt en stor del av vår biologiska mångfald, viktig för friluftsliv och för klimatet – markerna och den växande skogen binder kol, och rätt använda kan skogsprodukter bidra till klimatmålen. Skogen är central för flera näringar, som skogs-, ren- och besöksnäringarna, som alla är beroende av hållbart skogsbruk för att klara sig på sikt.

Därför behövs en ny grön skogspolitik. Sveriges skogslandskap har genomgått en kraftig förändring sedan trakthyggesbruket med kalhyggen slog igenom förra seklet. Djur och växter har trängts tillbaka och den biologiska mångfalden drabbats hårt – globalt och nationellt sett ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatkrisen.

Miljöpartiet vill ha ett hållbart skogsbruk som värnar biologisk mångfald och skapar robusta ekosystem som gör oss bättre rustade för klimatförändringar. Skydda mer skog och modernisera naturvården. Markägare behöver få bättre ersättning och villkor när de vill skydda värdefull skog och natur. Idag tar det cirka sex veckor att få tillstånd att avverka skog, men upp till tio år att få den skyddad.

Det måste bli mer lönsamt att bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor. Vi vill underlätta långsiktig förvaltning, mångbruk och moderna, naturnära brukningsmetoder. Skogspolitiken måste ge bra förutsättningar för friluftsliv i alla dess former – svampplockning, rekreation, naturturism och mycket mer. Människor som älskar skogen är dess starkaste skydd. Vi är många som älskar skogen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: