Härnösand

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i vackra Härnösand – staden med högst andel av befolkningen som är medlemmar i Miljöpartiet!

Vi jobbar för ett mer solidariskt, kreativt och långsiktigt hållbart Härnösand där alla spelar roll.  

Medlemswebb   Bli medlem   Gilla oss på facebook

 

 

Ledamöter i Miljöpartiets styrelse Göran Umefjord, Lisa Dahlén, Karin Frejarö, Knapp Britta Thyr och Per Sander.
Våra prioriteringar

Valmanifest 2014-2018.

Andra språk - Härnösands valmanifest.

Miljöpartiet de gröna Härnösand

Kontakt

Nyckelpersoner

Kommunfullmäktige Härnösand

Frågor i Härnösand A‑Ö

 1. A
  1. Allt detta har vi genomfört!
  2. Andra språk 2014 - Härnösands valmanifest
 2. E
  1. Energikommun
  2. English
  3. Espaniol
  4. Esperanto
  5. Europeiska Gröna Partiet - EGP
 3. F
  1. Franska
  2. Föreningslivet
  3. Förtroendevalda i kommunen
 4. G
  1. Global Greens
  2. Goda livsmiljöer och livskvalité
  3. Gratis buss för unga
  4. Grön Ungdom
  5. Gröna jobb och näringar
 5. H
  1. HEMAB
  2. Hållbart ledarskap
 6. I
  1. Infrastruktur
  2. IT-försörjning
 7. J
  1. Jobb - Investeringar
  2. Jämställdhetsambassadör
  3. Järnväg
 8. K
  1. Kinyarwanda
  2. Klimatet
  3. Klimatfond
  4. Klimatsäkring
  5. Kollektivtrafik
  6. Kollektivtrafikens - sänkta taxor
  7. kommunalt
  8. Kommunalt förtroendevalda
  9. Kommunalt ledarskap
  10. Kommunen
  11. Kommunens matavfall
  12. Kommunfullmäktige
  13. Kommunfullmäktigeledamöter
  14. Kompetensförsörjning
  15. Kompetensutveckling för omvårdnadspersonal
  16. Kreativ kulturkommun
  17. Kreativa näringar
  18. Kretslopp
  19. Kretsloppsodling kolonilotter ekologisk mat
  20. Kultur och ekoturism
  21. Kultur och musikskolan
  22. Kulturliv
  23. Kvinnojouren
  24. Kärnkraft
 9. L
  1. Landsbygd
  2. Landsbygdens gröna näringar
  3. Livskvalitet
  4. LOV
  5. Lärare
 10. M
  1. Medlemsinformation
  2. Migration och lika rätt
  3. Miljö och klimat
  4. Mångkultur
  5. Mötesplats
 11. N
  1. Natur och friluftsliv
 12. O
  1. Om oss
  2. Omsorg
 13. P
  1. Partistyrelsen
  2. Pedagogisk mångfald - inte vinst
  3. Persiska
  4. Personal
  5. Promenadstaden
  6. Psykisk hälsa och ohälsa
 14. R
  1. Riksdagslistan
  2. Riskkapital och valfrihet
 15. S
  1. Samhällsplanering
  2. Sammankallande
  3. Skola
  4. Skola - miljö och jämställdhet
  5. Skola och bildning
  6. Skolans kompetenser
  7. Socialt företagande
  8. Solidaritet
  9. spontanaktiviteter
  10. Stadskärnan
  11. Statliga verksamheter
  12. Summering
 16. T
  1. Teckenspråk
  2. Tillgänglighet
  3. Trygghet och jämställdhet
  4. Tyska
 17. U
  1. Ungdomsarbetslöshet
  2. Ungerska
  3. Universitet
  4. Upphandlingar
  5. Uthålligt företagande
  6. Utvecklade livsmiljöer
 18. V
  1. Valberedningen
  2. Valmanifest 2018-2022
  3. Valmanifest kommande mandatperiod
  4. Vatten och stränder
  5. Vision
 19. Y
  1. Yrkeshögskolan