Stöd och omsorg

Stöd och omsorg

Samverkan mellan kommunen och regionen inom hälso- och sjukvården är förutsättningar för en mer jämlik, tillgänglig och samordnad vård. Den som behöver vård ska få ett så bra bemötande som möjligt, oavsett var i vårdkedjan man befinner sig. 

Miljöpartiet i Linköping vill:

  • att äldreomsorgen till största del bedrivs i kommunal regi
  • ta bort delade turer inom äldreomsorgen och låta fasta anställningar vara norm
  • ge sjuksköterskor och undersköterskor möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid
  • att kommunen öppnar fler demensboenden
  • införa Bostad Först för att minska hemlösheten
  • att kommunen öppnar ett akutboende vintertid
  • att inga barn ska växa upp i fattigdom

Tryggt åldrande

När du blir gammal i Linköping ska du få det stöd du behöver för en värdig ålderdom. Omsorgen ska vara trygg, likvärdig och jämställd. Livskvalitet och delaktighet ska vara i fokus. Genom äldreomsorgen ska vi skapa möjlighet till en glädjefull vardag, med stort fokus på god och vällagad mat, utevistelse och roliga aktiviteter.

Kontinuiteten och kvalitetet i äldreomsorgen måste värnas. Miljöpartiet vill därför att både hemtjänsten och äldreboenden till största del bedrivs i kommunal regi. Väntetiderna för särskilt boende måste vara korta, inte minst gäller det vid demenssjukdom. Under tiden som man väntar på sitt boende ska andra insatser möta det behov man har.

För att hemtjänst och äldreboenden ska kunna skapa en trygg och stabil omsorg så måste vi satsa på personalen. Grundbemanningen måste öka så att minutjakten inom äldreomsorgen försvinner. Vi vill också att fler får fasta anställningar, att delade turer tas bort och att sjuksköterskor och undersköterskor får möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid.

Hemlöshet och missbruk

Det bästa sättet att motverka hemlöshet är att förebygga att den uppstår. Idag har många svårt att komma in på bostadsmarknaden på grund av dålig ekonomi, samtidigt som det råder brist på bostäder. Det är avgörande att arbeta aktivt för att förhindra vräkningar.

Miljöpartiet vill införa Bostad Först som innebär att en person får en egen bostad och det stöd hen behöver, oavsett om personen fortfarande är i ett missbruk. Stödinsatserna utformas för att hjälpa personen till ett drogfritt liv, men oavsett om det blir ett återfall blir personen inte av med sin bostad. Forskning har visat att detta är en framgångsrik metod för att hjälpa människor till ett välfungerande liv.

Det är ovärdigt att människor riskerar att frysa ihjäl på Linköpings gator. Därför vill vi öppna ett akutboende när temperaturen kryper under nollan. Egna bostäder är alltid målet, men under en övergångsperiod behövs en mer tillfällig, akut plats att sova på.

Ekonomiskt bistånd

Även om färre lever i fattigdom idag än tidigare ser vi att det finns mycket kvar att göra. Behoven hos barn och vuxna som växer upp i familjer med en svår ekonomisk situation behöver synliggöras. Kommunens insatser för människor i behov av stöd ska alltid utgå ifrån vad personen behöver. Alla insatser ska bidra till att stärka individens självständighet.

För de människor som befinner sig i utsatthet ska det kommunala skyddsnätet vara starkt. Kommunen ska ha ett tydligt fokus på barn och barnfamiljer för att motverka att barn växer upp i fattigdom. Ingen ska hamna mellan stolarna och kastas runt mellan myndigheter utan att få stöd. Kommunen ska ta en aktiv roll i att förenkla samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter