Vår landsbygd och dess näringar

Vår landsbygd och dess näringar

Hav, jord och skog är viktiga tillgångar för vår kommun. Ett hållbart brukande är viktigt ur så många perspektiv: landsbygd och skärgård hålls levande, livsmedelsförsörjning tryggas, besöksnäringen stärks och kulturlandskapet bevaras.

Miljöpartiet vill:

  • Utveckla samverkan mellan kommunen och de blå- och gröna näringarna och övrigt näringsliv för resurseffektivitet, miljönytta och lönsamhet.
  • Göra Norrtälje Kommun ledande på vattenutvecklingsfrågor.
  • Att kök och serveringar i kommunens verksamheter ska erbjuda ett utbud av närodlad, hälsosam ekologisk mat med låg klimatbelastning och lågt svinn.
  • Utveckla flera mobila tjänster, exempelvis olika vårdtjänster eller insamling av farligt avfall.
  • Förbättra samverkan och kommunikationer med Uppsalaregionen och norrut mot Gävle.
  • Permanenta det kommunala landsbygdsbidraget och låta bygden själv prioritera.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter