Vår landsbygd och dess näringar

Vår landsbygd och dess näringar

Hav, jord och skog är viktiga tillgångar för vår kommun. Ett hållbart brukande är viktigt ur så många perspektiv: landsbygd och skärgård hålls levande, livsmedelsförsörjning tryggas, besöksnäringen stärks och kulturlandskapet bevaras.

Miljöpartiet vill:

  • Utveckla samverkan mellan kommunen och de blå- och gröna näringarna och övrigt näringsliv för resurseffektivitet, miljönytta och lönsamhet.
  • Göra Norrtälje Kommun ledande på vattenutvecklingsfrågor.
  • Att kök och serveringar i kommunens verksamheter ska erbjuda ett utbud av närodlad, hälsosam ekologisk mat med låg klimatbelastning och lågt svinn.
  • Utveckla flera mobila tjänster, exempelvis olika vårdtjänster eller insamling av farligt avfall.
  • Förbättra samverkan och kommunikationer med Uppsalaregionen och norrut mot Gävle.
  • Permanenta det kommunala landsbygdsbidraget och låta bygden själv prioritera.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter