Aron Knifström

Ordförande i Dalarna och Ludvika, styrelseledamot i Klimatnätverket, klimatambassadör Dalarna

Arons hjärtefrågor

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Aron Knifström

Mer om Aron Knifström

Aron Knifström om politik

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Använd miljömärkt el

Bra Miljöval och EKOenergi är två miljömärkningar på el som är tillgängliga att välja i Sverige idag. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el. Som exempel får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer. Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter underlättas. Motsvarande kriterier finns för vindel och el från biobränslen märkt med Bra Miljöval.

Uteslut fossila investeringar

Världen är överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder och ett förändrat klimat allt tuffare. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas lämnas kvar i marken. Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen motsvarar många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.
För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen så bör inte våra pensioner och andra offentliga finanser investers i bolag inom fossilbränslebranschen. Att divestera vore både ett viktigt etiskt ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Flera större kommuner och universitet i Sverige har redan valt att utesluta fossila investeringar. Det finns även Svanenmärkta fonder som man kan välja.

Grön ideologi

Jag vägleds av den gröna ideologin, du kan lära dig mera om den i  Miljöpartiets partiprogram.

Personligt

 

Uppdrag

 1. Arbetutskott Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Karolina Brosché
  3. Magnus Gabrielson
  4. Maj Ardesjö
  5. Mursal Isa
 2. Förtroenderådet
  1. Anette Mårtensson
  2. Anita Jonsson
  3. Anna Wåhlström
  4. Anton Fendert
  5. Anton Nordqvist
  6. Aron Knifström
  7. Axel Andersson
  8. Cheryl Jones Fur
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabet Knutsson
  11. Emma Nohrén
  12. Gunnar Gustafsson
  13. Ingmarie Söderblom
  14. Jan Riise
  15. Joann Ling
  16. Johan Hansson
  17. Johan Sundqvist
  18. Lennart Bryntesson
  19. Linnea Johansson Kläth
  20. Lukas Yassin
  21. Magnus Gunnarsson
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Friberg
  24. Marie Engqvist
  25. Martin Gustafsson
  26. Martin Nilsson
  27. Niclas Malmberg
  28. Pernilla Rinsell
  29. Sandra Ivanovic Rubin
  30. Yngve Johansson
  31. Öjvind Hatt
 3. Kandidater kommunfullmäktige Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Christian Karlsson
  3. Henrik Axelsson
  4. Mikael Hjort
  5. Mohamed Osman Mohmoud
  6. Mohammed Ibrahim Warsame
  7. Monika Utter
  8. Solveig Murray
  9. Åsa Wikberg
 4. Klimatambassadörer
  1. Anna Betz Mark
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Barbro Stigsdotter
  6. Birgitta Rydhagen
  7. Cecilia Emanuelsson
  8. Christer Haagman
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  11. Eva Hallström
  12. Filip Joelsson
  13. Folke Nyström
  14. Gunnar Lundgren
  15. Hanna Thorell
  16. Ingrid Ågård
  17. Isabel Enström
  18. Jan-Olof Strindlund
  19. Joakim Byström
  20. Josefin Johansson
  21. Karin Svensson Smith
  22. Lars Friberg
  23. Lasse Brännström
  24. Lennart Alfredsson
  25. Madeleine Norman
  26. Maj Ardesjö
  27. Malin Sommanö
  28. Maria Nelénius
  29. Maria Sääf
  30. Martin Arvidsson
  31. Mikael Hjort
  32. Mikael Morin
  33. Mikael Vilbaste
  34. Peter Karlsson
  35. Peter Sögaard
  36. Pia Sundh
  37. Rebecka Hovenberg
  38. Richard Holmqvist
  39. Roger Bydler
  40. Staffan Lindberg
  41. Stefan Norrman
  42. Sören Steinkellner
  43. Thomas Elevant
  44. Tom Andersson
  45. Tomas Eriksson
  46. Tomas Hedlund
  47. Torsten Dybeck
  48. Victoria Johansson
  49. Viktor Leijon
 5. Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna
  1. Aron Knifström
 6. Kommunfullmäktige Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Mohamed Osman Mohmoud
  3. Mohammed Ibrahim Warsame
  4. Åsa Wikberg
 7. Styrelsen Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Henrik Axelsson
  3. Marcus Nordlund Oja
  4. Mikael Hjort
  5. Åsa Wikberg
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Calle Morgården
  4. Elina Brodén
  5. Jonas Åsenius
  6. Karolina Brosché
  7. Kerstin Lundh
  8. Leif Stenberg
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Mikael Hjort
  13. Mursal Isa
  14. Prabakaran Rajasekaran
  15. Richard Holmqvist
  16. Åsa Wikberg