Aron Knifström

Ordförande i Dalarna och Ludvika, styrelseledamot i Klimatnätverket, klimatambassadör Dalarna

Arons hjärtefrågor

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 vill vi ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Mer om Aron Knifström

Aron Knifström om politik

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Använd miljömärkt el

Bra Miljöval och EKOenergi är två miljömärkningar på el som är tillgängliga att välja i Sverige idag. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el. Som exempel får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer. Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter underlättas. Motsvarande kriterier finns för vindel och el från biobränslen märkt med Bra Miljöval.

Uteslut fossila investeringar

Världen är överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder och ett förändrat klimat allt tuffare. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas lämnas kvar i marken. Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen motsvarar många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.
För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen så bör inte våra pensioner och andra offentliga finanser investers i bolag inom fossilbränslebranschen. Att divestera vore både ett viktigt etiskt ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Flera större kommuner och universitet i Sverige har redan valt att utesluta fossila investeringar. Det finns även Svanenmärkta fonder som man kan välja.

Grön ideologi

Jag vägleds av den gröna ideologin, du kan lära dig mera om den i  Miljöpartiets partiprogram.

Personligt

 

Uppdrag

 1. Arbetutskott Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Karolina Brosché
  3. Magnus Gabrielson
  4. Maj Ardesjö
 2. Förtroenderådet
  1. Andrea Byding
  2. Anette Mårtensson
  3. Anna Isaksson
  4. Anna Wåhlström
  5. Anton Fendert
  6. Anton Nordqvist
  7. Aron Knifström
  8. Caroline Axelsson
  9. Cheryl Jones Fur
  10. Emma Lindqvist
  11. Emma Nohrén
  12. Gunnar Gustafsson
  13. Gustav Svanborg Edén
  14. Jan Riise
  15. Joann Ling
  16. Johan Hansson
  17. Johan Thunberg
  18. Josefin Syri
  19. Knapp Britta Thyr
  20. Lennart Bryntesson
  21. Linnea Johansson Kläth
  22. Madeleine Jonsson
  23. Magnus Gunnarsson
  24. Malin Bjarnefors
  25. Marcus Friberg
  26. Martin Gustafsson
  27. Mie Nilsson
  28. Pernilla Rinsell
  29. Sandra Ivanovic Rubin
  30. Yngve Johansson
  31. Öjvind Hatt
 3. Kandidater kommunfullmäktige Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Christian Karlsson
  3. Henrik Axelsson
  4. Mikael Hjort
  5. Mohamed Osman Mohmoud
  6. Mohammed Ibrahim Warsame
  7. Monika Utter
  8. Solveig Murray
  9. Åsa Wikberg
 4. Klimatambassadörer
  1. Angela Nordlund Oja
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Barbro Stigsdotter
  6. Birgitta Rydhagen
  7. Cecilia Emanuelsson
  8. Christer Haagman
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  11. Emma Emanuelsson
  12. Eva Hallström
  13. Filip Joelsson
  14. Folke Nyström
  15. Gunnar Lundgren
  16. Hanna Thorell
  17. Ingrid Ågård
  18. Jan-Olof Strindlund
  19. Joakim Byström
  20. Josefin Johansson
  21. Karin Svensson Smith
  22. Lars Friberg
  23. Lasse Brännström
  24. Lennart Alfredsson
  25. Ludwig Bengtsson Sonesson
  26. Madeleine Norman
  27. Maj Ardesjö
  28. Malin Sommanö
  29. Marcus Nordlund Oja
  30. Maria Nelénius
  31. Maria Sääf
  32. Martin Arvidsson
  33. Mikael Morin
  34. Mikael Vilbaste
  35. Peter Karlsson
  36. Peter Sögaard
  37. Peter Thorén
  38. Pia Sundh
  39. Rebecka Hovenberg
  40. Richard Holmqvist
  41. Roger Bydler
  42. Staffan Lindberg
  43. Stefan Norrman
  44. Sören Steinkellner
  45. Thomas Elevant
  46. Tom Andersson
  47. Tomas Eriksson
  48. Torsten Dybeck
  49. Victoria Johansson
  50. Viktor Leijon
 5. Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna
  1. Aron Knifström
 6. Kommunfullmäktige Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Christian Karlsson
  3. Mohammed Ibrahim Warsame
  4. Åsa Wikberg
 7. Styrelsen Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Henrik Axelsson
  3. Marcus Nordlund Oja
  4. Mikael Hjort
  5. Åsa Wikberg
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Elina Brodén
  3. Jonas Åsenius
  4. Karolina Brosché
  5. Kerstin Lundh
  6. Kia Norström
  7. Leif Stenberg
  8. Lena Bröms Burman
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Maria Petri
  13. Monika Utter
  14. Mursal Isa
  15. Prabakaran Rajasekaran
  16. Richard Holmqvist
  17. Rupert Tansley
  18. Yvonne Johansson
  19. Åsa Wikberg