Aron Knifström

Ordförande Ludvika, styrelseledamot i Klimatnätverket, klimatambassadör Dalarna, sekreterare Dalarna

Arons hjärtefrågor

Energi.

Vi vill göra Sverige till ett miljövänligt föregångsland där el och annan energi kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Internet och integritet.

Istället för att skapa ett övervakningssamhälle behöver vi stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Oavsett var, när eller hur vi kommunicerar.

Aron Knifström

Mer om Aron Knifström

Aron Knifström om politik

Använd miljömärkt el

Bra Miljöval och EKOenergi är två miljömärkningar på el som är tillgängliga att välja i Sverige idag. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el. Som exempel får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer. Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter underlättas. Motsvarande kriterier finns för vindel och el från biobränslen märkt med Bra Miljöval.

Uteslut fossila investeringar

Världen är överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder och ett förändrat klimat allt tuffare. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas lämnas kvar i marken. Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen motsvarar många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.
För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen så bör inte våra pensioner och andra offentliga finanser investers i bolag inom fossilbränslebranschen. Att divestera vore både ett viktigt etiskt ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Flera större kommuner och universitet i Sverige har redan valt att utesluta fossila investeringar. Det finns även Svanenmärkta fonder som man kan välja.

Personligt

 

Uppdrag

 1. Kandidater i val till landstingsfullmäktige
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Calle Morgården
  5. Elina Brodén
  6. Heidi Sjungargård
  7. Henrik Öhrn
  8. Inger Jacobson
  9. Ingmarie Nilsson
  10. Jonas Åsenius
  11. Karolina Brosché
  12. Kenth Carlson
  13. Kerstin Lundh
  14. Krystyna Karlsson
  15. Linus Fransson
  16. Magnus Gabrielson
  17. Maj Ardesjö
  18. Maria Alfredson
  19. Mats Wiklund
  20. Mikael Hjort
  21. Monika Utter
  22. Mursal Isa
  23. Nicklas Vidlund Bjurman
  24. Niklas Henriksson
  25. Richard Holmqvist
  26. Staffan Mild
  27. Sven Fernlund Skagerud
  28. Åsa Wikberg
 2. Klimatambassadörer
  1. Alvar Palm
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Catrin Wallinder
  6. Christer Haagman
  7. Christian Nordberg
  8. Elin Söderberg
  9. Eva Hallström
  10. Folke Nyström
  11. Gunnar Lundgren
  12. Gunnar Westling
  13. Göran Hådén
  14. Hanna Thorell
  15. Isabel Enström
  16. Jan Babar
  17. Jan-Olof Strindlund
  18. Jeanette Lyckman
  19. Joakim Byström
  20. Karin Åström
  21. Linus Lakso
  22. Madeleine Norman
  23. Malin Sommanö
  24. Martin Arvidsson
  25. Martin Lindahl
  26. Martin Stockfors
  27. Mikael Hjort
  28. Peter Bylund
  29. Peter Karlsson
  30. Peter Sögaard
  31. Pia Sundh
  32. Richard Holmqvist
  33. Roger Bydler
  34. Staffan Lindberg
  35. Thomas Elevant
  36. Tom Andersson
  37. Tomas Eriksson
  38. Tomas Hedlund
  39. Victoria Johansson
  40. Viktor Leijon
 3. Riksdagskandidater Dalarnas valkrets
  1. Anett Kero
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Birgitta Pettersson-Frank
  5. Calle Morgården
  6. Catrin Wallinder
  7. Henrik Öhrn
  8. Ingmarie Nilsson
  9. Karolina Brosché
  10. Kenth Carlson
  11. Kerstin Lundh
  12. Linus Fransson
  13. Maj Ardesjö
  14. Maria Alfredson
  15. Mikael Hjort
  16. Mursal Isa
  17. Nicklas Vidlund Bjurman
  18. Niklas Henriksson
  19. Richard Holmqvist
  20. Sven Fernlund Skagerud
 4. Samhällsbyggnadsnämnd Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Åsa Wikberg
 5. Styrelsen Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Mikael Hjort
  3. Monika Utter
  4. Åsa Wikberg
 6. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Anne Röning
  2. Aron Knifström
  3. Fredrik Blom
  4. Henrik Öhrn
  5. Jonas Åsenius
  6. Karolina Brosché
  7. Kerstin Lundh
  8. Linus Fransson
  9. Magnus Gabrielson
  10. Maj Ardesjö
  11. Maria Alfredson
  12. Monika Utter
  13. Niklas Henriksson
 7. Vård- och omsorgsnämnd Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Monika Utter