Aron Knifström

Ordförande i Dalarna och Ludvika, styrelseledamot i Klimatnätverket, klimatambassadör Dalarna

Arons hjärtefrågor

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Aron Knifström

Mer om Aron Knifström

Aron Knifström om politik

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Använd miljömärkt el

Bra Miljöval och EKOenergi är två miljömärkningar på el som är tillgängliga att välja i Sverige idag. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el. Som exempel får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer. Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter underlättas. Motsvarande kriterier finns för vindel och el från biobränslen märkt med Bra Miljöval.

Uteslut fossila investeringar

Världen är överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder och ett förändrat klimat allt tuffare. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas lämnas kvar i marken. Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen motsvarar många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.
För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen så bör inte våra pensioner och andra offentliga finanser investers i bolag inom fossilbränslebranschen. Att divestera vore både ett viktigt etiskt ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Flera större kommuner och universitet i Sverige har redan valt att utesluta fossila investeringar. Det finns även Svanenmärkta fonder som man kan välja.

Grön ideologi

Jag vägleds av den gröna ideologin, du kan lära dig mera om den i  Miljöpartiets partiprogram.

Personligt

 

Uppdrag

 1. Arbetutskott Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Karolina Brosché
  3. Magnus Gabrielson
  4. Maj Ardesjö
  5. Mursal Isa
 2. Förtroenderådet
  1. Anette Mårtensson
  2. Anita Jonsson
  3. Anna Wåhlström
  4. Anton Fendert
  5. Anton Nordqvist
  6. Aron Knifström
  7. Axel Andersson
  8. Cheryl Jones Fur
  9. Elin Söderberg
  10. Elisabet Knutsson
  11. Emma Nohrén
  12. Gunnar Gustafsson
  13. Ingmarie Söderblom
  14. Jan Riise
  15. Joann Ling
  16. Johan Hansson
  17. Johan Sundqvist
  18. Lennart Bryntesson
  19. Linnea Johansson Kläth
  20. Lukas Yassin
  21. Magnus Gunnarsson
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Friberg
  24. Marie Engqvist
  25. Martin Gustafsson
  26. Martin Nilsson
  27. Niclas Malmberg
  28. Pernilla Rinsell
  29. Sandra Ivanovic Rubin
  30. Yngve Johansson
  31. Öjvind Hatt
 3. Kandidater kommunfullmäktige Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Christian Karlsson
  3. Henrik Axelsson
  4. Mikael Hjort
  5. Mohamed Osman Mohmoud
  6. Mohammed Ibrahim Warsame
  7. Monika Utter
  8. Solveig Murray
  9. Åsa Wikberg
 4. Klimatambassadörer
  1. Anna Betz Mark
  2. Anna Bozena Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Birgitta Rydhagen
  6. Cecilia Emanuelsson
  7. Christer Haagman
  8. Elin Söderberg
  9. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  10. Eva Hallström
  11. Filip Joelsson
  12. Folke Nyström
  13. Gunnar Lundgren
  14. Hanna Thorell
  15. Ingrid Ågård
  16. Isabel Enström
  17. Jan-Olof Strindlund
  18. Joakim Byström
  19. Josefin Johansson
  20. Karin Svensson Smith
  21. Lars Friberg
  22. Lasse Brännström
  23. Lennart Alfredsson
  24. Madeleine Norman
  25. Maj Ardesjö
  26. Malin Sommanö
  27. Maria Nelénius
  28. Maria Sääf
  29. Martin Arvidsson
  30. Mikael Hjort
  31. Mikael Morin
  32. Mikael Vilbaste
  33. Peter Karlsson
  34. Peter Sögaard
  35. Pia Sundh
  36. Rebecka Hovenberg
  37. Richard Holmqvist
  38. Roger Bydler
  39. Staffan Lindberg
  40. Stefan Norrman
  41. Sören Steinkellner
  42. Thomas Elevant
  43. Tom Andersson
  44. Tomas Eriksson
  45. Tomas Hedlund
  46. Torsten Dybeck
  47. Victoria Johansson
  48. Viktor Leijon
 5. Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna
  1. Aron Knifström
 6. Kommunfullmäktige Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Mohamed Osman Mohmoud
  3. Mohammed Ibrahim Warsame
  4. Åsa Wikberg
 7. Styrelsen Ludvika
  1. Aron Knifström
  2. Henrik Axelsson
  3. Marcus Nordlund Oja
  4. Mikael Hjort
  5. Åsa Wikberg
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Calle Morgården
  4. Elina Brodén
  5. Jonas Åsenius
  6. Karolina Brosché
  7. Kerstin Lundh
  8. Leif Stenberg
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Mikael Hjort
  13. Mursal Isa
  14. Prabakaran Rajasekaran
  15. Richard Holmqvist
  16. Thor Draiby
  17. Åsa Wikberg