Aktuella frågor för Mätta Ivarsson

Mer om Mätta Ivarsson

Mätta Ivarsson om politik

Några av mina hjärtefrågor under mandatperioden:

Fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne 2030

Vi storsatsar på kollektivtrafiken och cykel. För att kollektivtrafiken ska bli mer punktlig och attraktiv måste vi bygga fler spår, inte bara lappa och laga på befintlig räls.
Mer om Miljöpartiet i Skånes politik för miljö och klimat.

Psykisk hälsa

Vi behöver ta krafttag mot den skenande psykiska ohälsan bland annat genom fler psykologer på vårdcentraler och fler mottagningar för unga vuxna. Köerna till BUP måste bort.

Mer om Miljöpartiet i Skåne politik för pyskisk hälsa.

Nära vård

Miljöpartiet vill se en stor satsning på Skånes vårdcentraler. Vi vill satsa sammanlagt 1 miljard extra på den nära vården de kommande fyra åren, detta för att skapa en köfri och effektiv primärvård. När du ringer vårdcentralen ska någon svara och du ska få en medicinsk bedömning inom 24 timmar.

Mer om Miljöpartiet i Skånes politik för nära och tillgänglig vård.