Mer om Ralf Nymberg

Ralf Nymberg om politik

Kylmontör, 56 år, Olympia. Plats 7 på kommunfullmäktigelistan.

Personlig presentation:

Jag tänkte som så då i början av 90-talet när mina fantastiska barn föddes att jag kan inte passivt åse att miljöförstörelsen accelererar och jag var tvungen att aktivera mig. Under åren har jag haft olika uppdrag i Kommunfullmäktige, Biblioteksstyrelsen, Räddningsnämnden och i Stadsrevisionen som är mitt nuvarande uppdrag som lekmannarevisor vilket jag tycker är mycket intressant. Nämndeman i Kammarrätten samt Tingsrätten är även det uppdrag jag har erfarenhet av.

Mina prioriterade frågor:

  • Jag brinner för de gröna frågorna såsom en välfungerande kollektivtrafik för en levande stad som inte styrs av bilismen utan gör det lättare att cykla och gå. Rörelse av kroppen är friskvård, något som jag tycker är mycket viktigt.
  • Rättvisefrågorna, en rättvis fördelning så att välfärden kommer alla till del är också något som engagerar mig. Fair trade, att vi genom medvetna inköpbidrar till att människor i fattiga länder kan få ett bättre liv är något jag känner starkt för.