Budget 2024

Budget 2024

En hållbar budget för Österåker 2024

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Österåker har utarbetat en budget för 2024 med följande fokus:

  • Realistisk kostnadsuppräkning som ger 40 miljoner kronor extra till skolan, 25 miljoner kronor extra till vård, omsorg och socialt arbete, samt 4 miljoner kronor extra till kultur och fritid.
  • Ökade satsningar på välfärden inklusive skolpeng, skolvärdar och fältassistenter, samt förstärkning av hemtjänst, LSS, äldreomsorg och psykiatri.
  • Åtgärder för klimatet och miljön, såsom energieffektivisering, solceller, en kommunekolog och högre miljökrav vid projekt och upphandling.
  • Skyddsvärd skog och friluftslivsförbättringar.
  • En höjning av skattesatsen med 45 öre för att säkerställa kvaliteten i tjänsterna samtidigt som vi behåller landets lägsta skattesats.

MP Österåkers budget för 2024

Hör gärna av dig om du vill veta mer!
Vill du ställa frågor; engagera dig; bli stödmedlem eller veta vilka vi i Österåkers Miljöparti är så är, du varmt välkommen att höra av dig här!

Våra senaste motioner
För att få veta mer om vad vi prioriterat att satsa på under de senaste åren kan du läsa våra motioner.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Bli medlem

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter