Dalarna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Dalarna.

Miljöpartiet de gröna i Dalarna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår idé är att leva inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

 

Vår solidaritet är gränslös och kan uttryckas trefaldigt:

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
  • Solidaritet med kommande generationer.
  • Solidaritet med världens alla människor.

 

Bli medlem | Facebook | Twitter | Kontakta oss

 

Länsprogram 2018-2022

Landstingslistan 2018 | Riksdagslistan 2018

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Vi har alla möjligheter att leva inom naturens ramar. Det är vårt ansvar att ta vara på möjligheterna!

Grön hållbar hälsa och vård.

Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad.

Ett samhälle utan diskriminering.

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder, ska ha samma möjligheter att utvecklas som människor.

Integration och etablering.

Vi vill öppna fler dörrar och möjligheter för människor. Alla ska känna att de är en del av samhället och att deras kunskap, erfarenheter och engagemang tillvaratas.

Levande landsbygd.

Landsbygden spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion.

Hållbart näringsliv och regional utveckling.

Vi vill främja hållbart företagande, miljödriven affärsutveckling och innovationer genom projekt och gröna upphandlingar. Vi vill gynna sociala företag. Kooperativ och småföretag är ett sätt att låta närsamhället ta del av en framväxande gröna ekonomin.

Kultur och bildning.

Ett rikt kulturliv ger ökad livskvalitet och bidrar till att Dalarna blir mer attraktivt att leva i.

God arbetsmiljö.

Engagerad och kompetent personal är Landstinget Dalarnas främsta resurs för att uppfylla kravet på god kvalitet i vården. Detta ställer höga krav på att arbetsgivaren prioriterar arbetsmiljöfrågorna.

Kollektivtrafik.

Kollektivtrafik bidrar till en hållbar och livskraftig utveckling i hela Dalarna.

Miljöpartiet Dalarna

Kontakt