Dalarna

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Dalarna.

Miljöpartiet de gröna i Dalarna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår idé är att leva inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vår solidaritet är gränslös och kan uttryckas trefaldigt:

 

• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

• Solidaritet med kommande generationer.

• Solidaritet med världens alla människor.

----------------------------------

Arkiv

Engagera dig

MP Dalarna på Facebook

MP Dalarna på Twitter

Kalendarium

Kontakta oss

Länsprogram 2018-2022

----------------------------------

Landstingslistan 2018

Riksdagslistan 2018

----------------------------------

Våra prioriteringar

Miljö och natur i Dalarna.

Dalarna är ett län med rika tillgångar, inte minst i form av vacker och omväxlande natur. Möjligheterna att leva inom naturens ramar är stora. Det är vårt ansvar att ta vara på möjligheterna!

Levande landsbygd i Dalarna.

För att möta de utmaningar som vi står inför måste vi tänka nytt, agera kraftfullt och skapa förutsättningar för en omställning för fler gröna jobb och en bättre välfärd. En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation.

Välfärden i Dalarna.

Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Vi är som starkast när vi vet att vi lovat att ta hand om varandra när vi är som bräckligast. Därför vill vi ha goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg när vi behöver det och trygghetssystem som stöder den som är sjuk eller utan arbete.

Hälso- och sjukvård i Dalarna.

Dalarna ska ha en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov oberoende av kön och socioekonomiska faktorer. All form av diskriminering är oacceptabel och utgör ett hot mot våra demokratiska grundprinciper.

Ingen diskriminering i Dalarna.

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor ska, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, genusidentitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder, ha samma förutsättningar att utvecklas som människor.

Kultur i Dalarna.

Kultur är viktigt både för hälsan och för länets utveckling. Den har också ett stort värde i sig. Ett rikt kulturliv ger ökad livskvalitet och gör Dalarna mer attraktivt att leva i. Därför är landstingets engagemang i kulturen mycket viktigt.

Trafik i Dalarna.

Kollektivtrafik skapar en hållbar och livskraftig utveckling för landsbygden. En utbyggd och snabbare tågtrafik kombinerad med en snabb och bekväm regional busstrafik ger människor ökade möjligheter att välja bostadsort och arbetsplats och ändå pendla klimatsmart.

Miljöpartiet de gröna Dalarna

Kontakt