Emma Berginger

Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden i Lund. Riksdagsledamot.

Emma Berginger på två minuter Emma Berginger, kommunalråd, om viktiga politiska frågor och varför hon är miljöpartist.
Emmas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Ekonomi och skatter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Mer om Emma Berginger

Emma Berginger om politik

För Emma är hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv den viktigaste ledstjärnan i det politiska arbetet. Prioriteringen av dessa perspektiv tre tycker hon bör vara just den ordningen. Hon anser att biologisk mångfald går före ekonomisk välfärd för människan eftersom miljön är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Därmed inte sagt att man inte kan och bör arbeta med alla sakerna samtidigt. Hon tror att Lund har stor potential att bli den mest hållbara kommunen i världen, bara alla visioner omsätts i handling. Just därför behövs Miljöpartiet de Gröna i lundapolitiken!

 

 

Personligt

Emma bor i den östra delen av Lund tillsammans med sin man och dotter samt två katter. När hon är ledig tycker hon om att umgås med familj och vänner, träna, spela piano och laga god, vegetarisk mat.

 

.

 

Uppdrag

 1. Kandidater riksdagen Skåne läns södra
  1. Aina Andersson
  2. Anette Mårtensson
  3. Angela Everbäck
  4. Axel Hallberg
  5. Birgitta Kuylenstierna Nadel
  6. Christina Sjöström
  7. Dennis Svensson
  8. Emil Samnegård
  9. Emma Berginger
  10. Emma Nilsson
  11. Erika Gunillasdotter Sturesson
  12. Helena Heintz
  13. Jan Björkman
  14. Jan Friheden
  15. Johan Lambreus Mattsson
  16. Johannes Book
  17. Karolina Skog
  18. Maria Ivansson
  19. Maria Zingmark
  20. Nicklas Ljungström
  21. Nils Karlsson
  22. Per Gahrton
  23. Sofie Lemontzis
  24. Teresia Olsson
  25. Ulf Holm
  26. Yanira Difonis
 2. Kandidater riksdagen Skåne läns västra
  1. Anette Börjesson
  2. Annika Román
  3. Elin Hyltén-Cavallius
  4. Elvir Mesanovic
  5. Emma Berginger
  6. Fredrik Hanell
  7. Gustaf Wiklund
  8. Jesper Olsson
  9. Johan Ingvarson
  10. Johan Lambreus Mattsson
  11. Lars Ahlfors
  12. Maria Truedsson
  13. Mona Baker
  14. Nils Karlsson
  15. Per Gahrton
  16. Rickard Persson
  17. Sofia Kamlund
  18. Thomas Rödin Hulth
 3. Kommunfullmäktige Lund
  1. Anna Hagerberg
  2. Axel Hallberg
  3. Cecilia Emanuelsson
  4. Christina Sjöström
  5. Dennis Svensson
  6. Emma Berginger
  7. Erik Hammarström
  8. Ewa Björnberg
  9. Hanna Örnskär
  10. Jean Niyongabo
  11. Johan Lambreus Mattsson
  12. Karin Svensson Smith
  13. Lars Wirtén
  14. Peter Bergwall
  15. Petter Forkstam
  16. Sofie Lemontzis
  17. Ulf Nymark
  18. Yanira Difonis
 4. Kommunförbundet Skånes förbundsmöte
  1. Emma Berginger
  2. Johan Lambreus Mattsson
  3. Teresia Olsson
 5. Kommunstyrelsen Lund
  1. Emma Berginger
  2. Karin Svensson Smith
  3. Ulf Nymark
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott Lund
  1. Emma Berginger
  2. Ulf Nymark
 7. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott Lund
  1. Emma Berginger
 8. Riksdagsgruppen
  1. Amanda Palmstierna
  2. Anna Sibinska
  3. Annica Hjerling
  4. Annika Hirvonen Falk
  5. Elisabeth Falkhaven
  6. Emma Berginger
  7. Emma Hult
  8. Janine Alm Ericson
  9. Jonas Eriksson
  10. Leila Ali Elmi
  11. Lorentz Tovatt
  12. Maria Ferm
  13. Maria Gardfjell
  14. Rasmus Ling
  15. Rebecka Le Moine
  16. Åsa Lindhagen
 9. Tekniska nämnden Lund
  1. Emma Berginger
  2. Hanna Örnskär
  3. Jean Niyongabo
  4. Jens Gynnerstedt
 10. Trafikutskottet
  1. Emma Berginger