Emma Berginger

Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden i Lund. Riksdagskandidat.

Emma Berginger på två minuter Emma Berginger, kommunalråd, om viktiga politiska frågor och varför hon är miljöpartist.
Emmas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Ekonomi och skatter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Mer om Emma Berginger

Emma Berginger om politik

För Emma är hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv den viktigaste ledstjärnan i det politiska arbetet. Prioriteringen av dessa perspektiv tre tycker hon bör vara just den ordningen. Hon anser att biologisk mångfald går före ekonomisk välfärd för människan eftersom miljön är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Därmed inte sagt att man inte kan och bör arbeta med alla sakerna samtidigt. Hon tror att Lund har stor potential att bli den mest hållbara kommunen i världen, bara alla visioner omsätts i handling. Just därför behövs Miljöpartiet de Gröna i lundapolitiken!

 

 

Personligt

Emma bor i den östra delen av Lund tillsammans med sin man och dotter samt två katter. När hon är ledig tycker hon om att umgås med familj och vänner, träna, spela piano och laga god, vegetarisk mat.

 

.

 

Uppdrag

 1. Kommunfullmäktige Lund
  1. Anna Hagerberg
  2. Cecilia Emanuelsson
  3. Christina Sjöström
  4. Dennis Svensson
  5. Emma Berginger
  6. Erik Hammarström
  7. Hanna Örnskär
  8. Jean Niyongabo
  9. Johan Lambreus Mattsson
  10. Sofie Lemontzis
  11. Teresia Olsson
  12. Ulf Nymark
  13. Yanira Difonis
 2. Kommunförbundet Skånes förbundsmöte
  1. Emma Berginger
  2. Johan Lambreus Mattsson
  3. Teresia Olsson
 3. Kommunstyrelsen Lund
  1. Emma Berginger
  2. Ulf Nymark
  3. Yanira Difonis
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott Lund
  1. Emma Berginger
 5. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott Lund
  1. Emma Berginger
  2. Ulf Nymark
 6. Tekniska nämnden Lund
  1. Emma Berginger
  2. Hanna Örnskär
  3. Jean Niyongabo
  4. Jens Gynnerstedt