Markus Lindgren

Kommunalråd, Ordförande Kulturnämnden, Vice ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Markus hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Mer om Markus Lindgren

Markus Lindgren om politik

Sedan ung ålder har jag känt ett stort engagemang för skola och utbildning. Plattformen har varierat; elevrådskille, lärare, fackföreningsman, skolledare och politiker, men målet har alltid varit detsamma - en skola som rustar både elev och samhälle för framtidens utmaningar. Som politiker vill jag vara en möjliggörare och se till att våra kloka elever, lärare och skolledare har tid, möjlighet och utrymme att driva sin egen skolutveckling.