Markus Lindgren

Kommunalråd, Ordförande Kulturnämnden, Vice ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Markus hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Nya jobb.

Mer om Markus Lindgren

Markus Lindgren om politik

Sedan ung ålder har jag känt ett stort engagemang för skola och utbildning. Plattformen har varierat; elevrådskille, lärare, fackföreningsman, skolledare och politiker, men målet har alltid varit detsamma - en skola som rustar både elev och samhälle för framtidens utmaningar. Som politiker vill jag vara en möjliggörare och se till att våra kloka elever, lärare och skolledare har tid, möjlighet och utrymme att driva sin egen skolutveckling.