Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot, skatteutskottet. Talesperson för biologisk mångfald.

Rebeckas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Hav, vatten och fiske.

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Mer om Rebecka Le Moine

Rebecka Le Moine om politik

Mitt namn är Rebecka Le Moine (MP), jag är språkrör för Gröna studenter och jag kandiderar nu till riksdagen. 

Jag är bevarandebiolog och har i hela mitt liv brunnit för att bevara arter och natur, både tigrar och fjärilar, regnskog och svensk urskog. Efter att ha jobbat med de här frågorna både i Sverige och Asien har jag kommit fram till att det krävs en grön politik för att lyckas.

Vad jag har sett är att det alltid lönar sig mer att hugga ner en skog än att bevara den, i alla fall enligt nuvarande tankesätt, där ekonomiska vinster alltid prioriteras högst. Jakten på vinsterna har också lett till stora klasskillnader. Det vill jag ändra på, för jag tror att social hållbarhet hänger ihop med ekologisk hållbarhet.

Min dröm är en hållbar värld bortom den ekonomiska tillväxten, med ren luft, drickbart vatten och en rikedom av natur som ger en hög livskvalitet, en dröm värd att kämpa för.

Det är dags för ett samhälle bortom arbetslinjen, där det ges mer tid för livet.

Stöd mig i kampen, med din gröna röst den 9:e september!