Skåne

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Skåne. Här kan du läsa mer om våra aktuella debatter, våra politiker och nyckelpersoner – och om vår politik för Skåne. Information till och för alla medlemmar och lokalavdelningar finns under fliken medlemswebben

 

Inspiration! Gröna Inspirationsdagar - forum för debatt och diskussion är ett årligen återkommande arrangemang i MP Skåne. Här möts medlemmar och inspireras, debatterar och samtalar om politik. Bilden är från 2016, Medborgarhuset, Eslöv.
Våra prioriteringar

Klimat och miljö (Skåne).

Inom klimat- och miljöfrågorna arbetar Miljöpartiet i Skåne aktivt. Miljöpartiet vill att Region Skånes verksamhet ska vara en fossilbränslefri region år 2020, att Region Skåne skapar infrastruktur för distribution och transport av biogas, att antalet gasmackar ökar i Skåne, att Region Skånes miljömål tydligt anger att biltrafiken i regionen kraftigt måste reduceras samt att Region Skåne fortsätter satsningarna på vind-, våg- och solkraft

Folkhälsa och friskvård (Skåne).

Folkhälsa handlar om allt från våra egna val och vanor till yttre miljö och de demokratiska rättigheterna i samhället. Känsla av sammanhang och att kunna påverka sin situation är viktigt för alla. Målet är att skapa förutsättningar för en bra hälsa på lika villkor för alla och ett samhälle där alla behövs.

Regional utveckling (Skåne).

Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till en förbättrad IT-infrastruktur i Skåne och att det skapas en speciell klimatfond i Region Skåne.

Öresundsregionen (Skåne).

Ett bättre samarbete i Öresundsregionen skapar fler gröna jobb

Kultur (Skåne).

Miljöpartiet ser kultur som en process som förändras i takt med det som sker i världen, och någonting som bidrar i strävan efter en hållbar värld. Miljöpartiet vill att mångfalden i skånskt kulturliv lyfts fram som en unik resurs.

Kollektivtrafik (Skåne).

Miljöpartiet verkar för att alla investeringar i trafikinfrastruktur ska styras över till de miljövänliga trafikslagen

Hälso- och sjukvård (Skåne).

Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att främja en god hälsa, ge bra och likvärdig vård samt skapa goda livsmiljöer.

Miljöpartiet de gröna Skåne

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Skåne

Administrativt kansli

Nyckelpersoner

Regionfullmäktige Skåne