Skåne

 

Tillsammans för ett mänskligare, klimatsmartare och miljövänligare Skåne.

 

Bli medlem Kontakt | Regionalt program | Facebook I Motioner & Förslag 

 

Våra prioriteringar

Bekämpa klimatförändringen.

Miljön och klimatet är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

Giftfri miljö och biologisk mångfald.

Det sätt vi lever på idag tär på naturen och våra samhällen. Därför säger vi nej till gruvplanerna på Österlen och tar kampen mot miljögifter och föroreningar.

Det ska vara enkelt att åka kollektivt.

Gör det lättare att åka kollektivt i Skåne! För oss i Miljöpartiet är det självklart att vi ska satsa på Skånetrafikens bussar och tåg.

Ett samhälle utan diskriminering.

Skåne ska vara en region som präglas av mångfald och öppenhet. Miljöpartiet tar kampen mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker Miljöpartiet aldrig.

Psykisk ohälsa.

Allt fler mår psykiskt dåligt. Kraven i samhället ökar och hjulen snurrar allt snabbare. Vi behöver ett mänskligare samhälle.

Miljöpartiet Skåne

Politiskt kansli

Miljöpartiet Skåne

Internt kansli/nyckelpersoner