Skåne

Lyssna

Genom Miljöpartiet kan du bidra till ett grönt, öppet och jämlikt Skåne. Nu. Och i framtiden.

Välkommen att ta del av vår skånska politik.

Aktuella frågor hittar du längst ner på sidan, på MP Skånes Facebook och i vårt pressrum.  

 

Matsvinnet behöver minska. Inte minst inom Region Skåne. Miljöpartiet vill att matsvinnet ska halveras inom fem år.
Våra prioriteringar

2018-2022: Miljö och klimat.

Frågorna om miljö och klimat är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

2018-2022: Hållbart resande.

Miljöpartiets vägval är tydligt: Det fossila resandet ska ersättas med ett resande som är modernt, pålitligt och klimatsmart.

2018-2022: Nära och tillgänglig vård.

Miljöpartiet ser på sjukvård ur medborgarens perspektiv och vi vill värna patientens valfrihet.

2018-2022: Psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa är en folkhälsoutmaning som får stora konsekvenser för den enskilde såväl som för samhället i stort. Vi måste vända trenden.

2018-2022: Livskvalitet och folkhälsa.

Miljöpartiet arbetar för ett jämställt Skåne som genomsyras av respekten för alla människors lika värde.

2018-2022: Vi utvecklar Skåne.

Den gröna omställningen är ett helt avgörande fokus när vi pratar om regional utveckling. Miljöaspekten måste väga tungt när vi fattar beslut för framtiden.

Miljöpartiet Skåne

Politiskt kansli

Miljöpartiet Skåne

Internt kansli/nyckelpersoner