Hållbart resande

Lyssna

Miljöpartiets vägval är tydligt: Det fossila resandet ska ersättas med ett resande som är modernt, pålitligt och klimatsmart.

 

MP Skåne släpper ”Spårsatsning Skåne – ett klimatsmart resande som ökar punktligheten, värnar miljön och tar den skånska infrastrukturen in i framtiden”.

MP Skåne vill:

 • Ha dubbelspår på hela Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad.
 • Bygga Simrishamnsbanan för att knyta ihop de östra delarna av Skåne med de västra.
 • Ha spårväg i Malmö och Helsingborg.
 • Ha spårbunden trafik mellan Malmö - Falsterbo och Helsingborg - Höganäs.
 • Bygga ut Ystadsbanan och Trelleborgsbanan med dubbelspår.

MP Skåne vill också tidigarelägga följande satsningar, som Trafikverket tagit med i Nationell plan 2018 – 2029:

 • Byggandet av höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm för att därmed få fyra spår på hela sträckan Malmö – Hässleholm.
 • Västkustbanan, dubbelspår i tunnel Maria – Helsingborg C, för att hela Västkustbanan ska få dubbelspår.

LÄS MER HÄR om vårt förslag Spårsatsning Skåne: Bakgrund, kostnader och förslag till finansiering.

– Vi måste visa handlingskraft nu. Vi vet redan att problemet är att det är för trångt på dagens järnvägsspår. Det går inte längre att lappa och laga dagens system eller sticka huvudet i sanden och tro att problemen försvinner av sig själva, säger Mätta Ivarsson, regionråd med ansvar för regional utveckling och toppkandidat på Miljöpartiets regionlista i valet.

Hållbart resande är ett av sex områden i Miljöpartiet i Skånes valmanifest 2018-2022

Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp i Sverige. Kollektivtrafiken är Region Skånes viktigaste instrument för att förändra hur vi människor reser och minska mängden utsläpp.

Politikens uppdrag är att skapa förutsättningar för hållbart resande i hela Skåne så att regionens utveckling och den gröna omställningen går hand i hand. Miljöpartiet vill att de hållbara alternativen ska vara de mest punktliga, säkra, prisvärda och bekväma för att fler ska välja att åka kollektivt före bil. För att korta restiderna och öka punktligheten måste kollektivtrafiken få bättre plats i trafiksystemet. För att göra resan mer hållbar ersätter vi gamla drivmedel med nya. Här finns ett vägval som varje politiskt parti behöver göra. För Miljöpartiet i Skåne råder det ingen tvekan om att vi prioriterar en snabbt utbyggd höghastighetsjärnväg istället för utbyggd E6. Sturup och Kristianstad airport kommer inte att behövas när vi kortar restiderna med tåg.

Miljöpartiet vill ha mer pengar till kollektivtrafiken. Vi vill öka andelen offentlig finansiering av kollektivtrafiken och strävar alltid efter att hålla nere biljettpriserna. Vi vill att det ska vara billigare att resa klimatsmart än att ta bilen. Vi vill också att fler resor görs med cykel. Detta kan vi uppnå genom satsningar som förbättrar framkomligheten och säkerheten för cyklister. Vi vill undersöka olika alternativ för cykelförmåner och tillgång till cyklar för alla anställda i Region Skåne. Fler resor med cykel är bra för miljön, folkhälsan och den privata plånboken.

Därför vill MP Skåne:

 • Att Skåne ska vara en cykelregion i världsklass. Vi ska satsa på cyklisterna till exempel genom att bygga ihop det skånska cykelvägnätet och bygga expresscykelvägar
 • Satsa på ett stabilt system med snabba bussar och prioriterad framkomlighet som trafikerar starka resandestråk i Skåne där det inte finns järnväg. Vi vill också skapa fler bussfiler i stadstrafik och på särskilt trafikerade sträckor
 • Snabbt bygga höghastighetsjärnväg mellan Skåne och Stockholm
 • Bygga fler spårvägssträckor i Skåne
 • Göra hela den hållbara resan, från dörr till dörr, mer attraktiv. Det uppnår vi genom upprustning av busstorg och busshållplatser, fler pendlarparkeringar, bättre förutsättningar för bilpooler och ordentliga cykelställ nära kollektivtrafik, samt ett pålitligt trådlöst internet i kollektivtrafiken
 • Alltid utgå från klimatnyttan vid planering och utökning av trafik, utöver det basutbud av kollektivtrafik som ska finnas i hela Skåne
 • Premiera biogasen i regionbussar för att säkra biogasproduktionen och eldrift i tät stadstrafik för tystare och renare städer
 • Att Region Skåne arbetar för en bra infrastruktur för elbilar och biogasbilar i Skåne
 • Att inga skånska flygplatser subventioneras med regionala skattemedel

 

Övriga områden i Skånes grönaste valmanifest: 

Miljö och klimat

Nära och tillgänglig vård

Psykisk hälsa

Livskvalitet och folkhälsa

Vi utvecklar Skåne

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: