Skåne

Lyssna

Välkommen att ta del av Miljöpartiets skånska politik för en hållbar region. Nu kan du ta del av vårt valmanifest!

Aktuella frågor hittar du under "Just nu" längst ner på sidan, på MP Skånes Facebook och i pressrummen för MP Skåne och De rödgröna i Region Skåne

 

Nu – Rent hav Miljöpartiet de gröna i Region Skåne kräver en rad åtgärder för att garantera rent vatten och levande hav även till kommande generationer.
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Miljöpartiet vill att Region Skånes miljöstrategiska program och kommande klimatpolitiska ramverk ska vara ledande för miljöarbetet i regionen.

Hälso- och sjukvård.

Miljöpartiet vill att den moderna hälso- och sjukvården ska vara klimatsmart som en del i en långsiktigt hållbar framtid.

Kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill att resandet med kollektivtrafik fördubblas gentemot resor med biltrafik 2006-2025.

Regional utveckling.

Miljöpartiet vill att Region Skåne inspireras av regeringens klimatsatsningar så som "klimatklivet", "industriklivet" och stadsmiljöavtalen.

Psykisk hälsa.

Miljöpartiet vill att den som behöver hjälp av den psykiatriska vården ska ha större möjligheter att själv välja alternativ och kunna påverka utformningen av sin vård.

Miljöpartiet de gröna Skåne

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Skåne

Internt kansli/nyckelpersoner

Nyckelpersoner

Regionfullmäktige Skåne