Skåne

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Skåne! 

Facebook Kontakt | Press | Regionalt program 

 

Rösta för framtiden - rösta på Miljöpartiet
Våra prioriteringar

Bekämpa klimatförändringen.

Miljön och klimatet är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

Det ska vara enkelt att åka kollektivt.

Miljöpartiets vägval är tydligt: Det fossila resandet ska ersättas med ett resande som är modernt, pålitligt och klimatsmart.

Hälso-och sjukvård.

Miljöpartiet ser på sjukvård ur medborgarens perspektiv och vi vill värna patientens valfrihet.

Jämlikhet och demokrati.

Skåne ska vara en region som präglas av mångfald och öppenhet. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet.

Fokus på psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa är en folkhälsoutmaning som får stora konsekvenser för den enskilde såväl som för samhället i stort. Vi måste vända trenden.

En region som främjar hälsa.

Miljöpartiet arbetar för ett jämställt Skåne som genomsyras av respekten för alla människors lika värde.

Miljöpartiet Skåne

Politiskt kansli

Miljöpartiet Skåne

Internt kansli/nyckelpersoner