Strömstad

En fantastisk kommun att bo och leva i. Småstadens charm med närheten till landsbygd, skogar och vatten, blandningen av åretruntboende och turister bidrar till detta. Vi vill att den ska förbli en attraktiv plats - och för detta behövs en grön politik.

Vill du också hjälpa till att göra Strömstad grönare, hör av dig till någon av de två språkrören Bengt Bivrin och Karla Valdivieso!

Kalender med våra möten.

 

Andreas, Karla och Bengt
Våra prioriteringar

Klimat.

Vi arbetar för att det alltid ska vara enkelt att göra miljö- och klimatsmarta val i Strömstads kommun.

Skeppsbroplatsen.

Vi vill utveckla Skeppsbroplatsen till en attraktiv mötesplats för Strömstadsbor och besökare.

Bostäder.

Bostadsbristen är en av kommunens största utmaningar och störst är bristen på centrumnära hyresrätter. Vi behöver fler små och billiga hyresrätter i Strömstad!

Barn och unga.

Vi vill ge barn och unga en starkare roll i Strömstads kommun. Det talas ofta om "barnperspektiv" och att "ungdomarna är vår framtid", men när besluten väl ska fattas handlar diskussionerna oftast om annat. Vi menar att det är dags att omvandla de fina orden till handling och prioritera barn och unga NU.

Miljöpartiet Strömstad

Kontakt