Strömstad

Lyssna

En fantastisk kommun att bo och leva i. Småstadens charm med närheten till landsbygd, skogar och vatten, blandningen av åretruntboende och turister bidrar till detta. Vi vill att den ska förbli en attraktiv plats - och för detta behövs en grön politik.

I vårt kommunala handlingsprogram kan du läsa om vår vision för Strömstad och vilka frågor vi vill arbeta med för att nå dit.

Vill du också hjälpa till att göra Strömstad grönare, hör av dig till någon av de två språkrören Bengt Bivrin och Karla Valdivieso!

Medlemswebb

 

Våra prioriteringar

Klimat.

Vi vill att Strömstad blir en föregångsstad i det globala klimatarbetet.

Skeppsbroplatsen.

Vid ombyggnaden av Skeppsbroplatsen har vi en möjlighet att skapa en plats som kommunens invånare kan vara stolta över.

Giftfria förskolor och skolor.

Det är varje barns rätt att få växa upp i en miljö fri från gifter och skadliga kemikalier.

Äldrepolitik.

Vi vill använda Avdelning 2:s lokaler på Strömstad sjukhus till korttidsboende och rehabilitering.

Bostäder.

Strömstads befolkning ökar, många flyttar hit för att det är en bra plats att bo på. Ändå skulle det förmodligen kunna vara fler, om det hade funnits fler bostäder. Särskilt svårt är det för unga att hitta sin första bostad, ett problem som vi delar med de flesta orter i Sverige. Vi behöver bygga fler små och billiga hyresrätter i Strömstad!

Miljöpartiet de gröna Strömstad

Kontakt