Strömstad

Lyssna

En fantastisk kommun att bo och leva i. Småstadens charm med närheten till landsbygd, skogar och vatten, blandningen av åretruntboende och turister bidrar till detta. Vi vill att den ska förbli en attraktiv plats - och för detta behövs en grön politik.

Vi kommer inom kort att presentera de frågor vi vill arbeta för under kommande mandatperiod 2019-2022. I vårt kommunala handlingsprogram för 2015-2018 kan du läsa om vår vision för Strömstad och de frågor vi arbetat med under mandatperioden för att nå dit.

Vill du också hjälpa till att göra Strömstad grönare, hör av dig till någon av de två språkrören Bengt Bivrin och Karla Valdivieso!

Kalender med våra möten.

 

Våra prioriteringar

Klimat.

Vi vill att Strömstad blir en föregångsstad i det globala klimatarbetet.

Skeppsbroplatsen.

Vid ombyggnaden av Skeppsbroplatsen har vi en möjlighet att skapa en plats som kommunens invånare kan vara stolta över.

Giftfria förskolor och skolor.

Det är varje barns rätt att få växa upp i en miljö fri från gifter och skadliga kemikalier.

Äldrepolitik.

Vi vill använda Avdelning 2:s lokaler på Strömstad sjukhus till korttidsboende och rehabilitering.

Bostäder.

Strömstads befolkning ökar, många flyttar hit för att det är en bra plats att bo på. Ändå skulle det förmodligen kunna vara fler, om det hade funnits fler bostäder. Särskilt svårt är det för unga att hitta sin första bostad, ett problem som vi delar med de flesta orter i Sverige. Vi behöver bygga fler små och billiga hyresrätter i Strömstad!

Miljöpartiet de gröna Strömstad

Kontakt