Sundbyberg

Miljöpartiet de gröna i Sundbyberg är ett modernt och urbant parti. Vår vision är en grön och tät stad med en stor mångfald i kultur- och nöjesliv.

Vår unga och globala identitet är viktig och vi vill låta alla ta till vara sina olika kompetenser och erfarenheter.

 

Jämställdheten kan inte vänta! Därför satsar vi hårt på jämställdhetsfrågorna i Sundbyberg, genom bland annat jämställdhetsintegrering och höjda löner i kvinnodominerade yrken!
Våra prioriteringar

Hållbar stadsutveckling.

Sundbyberg ska vara en attraktiv plats att leva och vistas i, för såväl boende som besökare. I en hållbara stad är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel och service och det är enkelt att transportera sig på ett miljövänligt sätt. Målet är en grön, tät, levande och klimatneutral stad.

Skola och utbildning.

Sundbyberg ska bli en utbildningsstad som erbjuder ett stort antal vägar till bildning. Våra skolor ska rusta eleverna för framtida studier och arbeten och alla elever ska få en god utbildning som är anpassad till den enskilda eleven.

Jämställdhet och allas lika rätt.

Jämställdhet och allas lika rätt är grunden för ett rättvist och mångfacetterat samhälle. Arbetet för jämställdhet och lika rätt är av stor vikt även i Sundbyberg, och vi kommer kämpa tills vi har en stad där jämställdhet överallt är en självklarhet och alla känner sig välkomna och trygga oavsett bakgrund!