Sundbyberg

Sverige behöver fler gröna förebilder. Miljöpartiet vill bygga en stad som är helt fri från utsläpp, avgaser och gifter. Vi vill investera i ett hållbart Sundbyberg, där lummiga parker står sida vid sida med livfulla stadskvarter. Miljöpartiet de gröna vill modernisera Sundbyberg.

Engagera dig! Var med och forma ett hållbart Sundbyberg. Scrolla neråt för mejl och telefon eller klicka på bilden för att komma till vår Facebook.
Våra prioriteringar

Barn och förskola.

Styret i Sundbyberg, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, har beslutat om att ge förskolan mindre pengar 2021. Nu riskerar pedagogerna att få sämre förutsättningar och färre kollegor. Dessutom kommer flertalet förskolor inte längre få maten lagad på plats. Politik handlar om prioriteringar. Vi prioriterar barnen.

Hållbar stadsutveckling.

Sundbyberg ska vara attraktivt för boende såväl som besökare. I Miljöpartiets stad är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel och service. Nya bostäder byggs i trä och solceller blänker på taken. Det ska vara enkelt att leva klimatsmart.

Jämställdhet.

Sundbyberg ska vara en jämställd stad, där all verksamhet präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Alla invånare, oavsett kön, ska kunna följa sina drömmar, göra självständiga val och styra över sin egen fritid.

Skola och utbildning.

Skolan har en avgörande roll för att rusta barn och unga för framtiden. Alla elever behöver en utbildning som är anpassad efter deras behov. Sundbyberg ska ha en stor mångfald av utbildningsaktörer som erbjuder flera vägar till lärande.

Klimat.

Miljöpartiet vill att Sundbyberg ska bli en förebild i miljö- och klimatarbete. Det kräver mer än bara snack. Vi vill att kommunen ska slå fast högt ställda mål och snarast skrida till verket med konkreta åtgärder. Klimatet kan inte vänta.

Miljöpartiet Sundbyberg

Miljöpartiet Sundbyberg

Internt kansli/nyckelpersoner