Marcus Friberg

Kommunalråd och gruppledare

- Kommande generationernas helsingborgare hörde av sig. De ville ha en stad där skolan ser alla, det är lätt att leva miljövänligt och segregation tillhörde 2010-talet. Det fixar vi. Eller?

Marcus Friberg

Aktuella frågor för Marcus Friberg

Mer om Marcus Friberg

Marcus Friberg om politik

Jag tror på Helsingborg. Jag tror på ett centrum med människor och glädje istället för tomma kongresslokaler och bilar. Jag tror på en skola med tidigare stöd och mer värme istället för betyg för tioåringar. Jag tror på ett växande Campus Helsingborg där staden etableras som kunskapscentrum. Jag tror på fler cykel- och gångvägar istället för fler bilfiler. Jag tror på en stad för hela livscykeln, från förskolans kunskapsbygge via breda universitetsstudier och goda arbetsmöjligheter till trygghet på ålderns höst. Jag tror på en stad där vi kan mäta vår styrka i hur vi tar hand om våra resurssvagaste grupper. Jag tror på ett öppet och medmänskligt Helsingborg dit vi välkomnar människor från såväl Kristianstad och Kiruna som Köln och Kigali. Jag tror på Helsingborg. 

 

Hjärtefrågor
 

Framtidens kunskap

Genom våra förskolor och skolor kan vi redan nu påverka framtiden. Låt oss ta chansen och ge de bästa förutsättningarna till våra skolor: tidigt stöd, bättre förutsättningar för lärare och mer tid för varje elev.
 

Miljövänligt resande

Det ska vara enkelt att röra sig mellan kommunens stadsdelar och byar. Gång, cykel och buss ska stimuleras.
 

Levande centrum

Vi ska ha ett livligt, pulserande och folkrikt centrum där alla helsingborgare känner sig välkomna och delaktiga — från söder till norr.

Uppdrag

 1. Förtroenderådet
  1. Andreas Tranderyd
  2. Anna Bodjo
  3. Anna Hildebrand
  4. Anna Sibinska
  5. Annika Eriksson
  6. Bengt Samuelsson
  7. Birgitta Kahn
  8. Brita Wessinger
  9. Dolores Öhman
  10. Elin Olsson
  11. Elisabeth Wanneby
  12. Emma Nohrén
  13. Fredrik Hanell
  14. Kerstin Lindberg
  15. Kerstin Åkesson
  16. Kia Nordqvist
  17. Lise Augustsson
  18. Magnus Gunnarsson
  19. Magnus Wåhlin
  20. Marcus Friberg
  21. Maria Alfredson
  22. Marielle Lahti
  23. Marita Bengtsson
  24. Martin Nilsson
  25. Mats Berglund
  26. Mikael Vilbaste
  27. Mårten Espmarker
  28. Niclas Malmberg
  29. Robert Damberg
  30. Sophia Nilsson
  31. Ylva Bandmann
  32. Öjvind Hatt
 2. Kandidater kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Afeta Ramadanoska
  2. Aida Pilica
  3. Ann-Christine Borgman
  4. Annika Román
  5. Christina Mörtl
  6. Eva Storlind
  7. Gustaf Wiklund
  8. Jacob Hjärne
  9. Kerstin Dahlin
  10. Kristina Hessing Nilsson
  11. Lars Dahlin
  12. Lars Dalesjö
  13. Lena Östholm Munkberg
  14. Liselotte Lindskog
  15. Marcus Friberg
  16. Marie Halldén
  17. Mette Bryngemark
  18. Ralf Nymberg
  19. Rickard Persson
  20. Sofia Kamlund
  21. Sofia Mattsson
  22. Thomas Rödin
 3. Kommunfullmäktige Helsingborg
  1. Ann-Christine Borgman
  2. Annika Román
  3. Lars Dalesjö
  4. Liselotte Lindskog
  5. Marcus Friberg
  6. Mette Bryngemark
  7. Slobodan Narancic
  8. Sofia Kamlund
  9. Thomas Rödin
 4. Kommunförbundet Skåne; Beredningen för lärande och arbetslivsfrågor
  1. Marcus Friberg
 5. Kommunstyrelsen Helsingborg
  1. Annika Román
  2. Marcus Friberg
 6. Regionombud MP Helsingborg
  1. Alexandra Høgsted
  2. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  3. Annika Román
  4. Lars Dalesjö
  5. Lena Östholm Munkberg
  6. Liselotte Lindskog
  7. Marcus Friberg
  8. Ralf Nymberg
  9. Rickard Persson
  10. Slobodan Narancic
  11. Thomas Rödin
 7. Styrelsen Miljöpartiet Helsingborg
  1. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  2. Lena Östholm Munkberg
  3. Marcus Friberg
  4. Ralf Nymberg
  5. Sofia Kamlund
 8. Styrelsen Miljöpartiet Skåne
  1. Anders Åkesson
  2. Anette Mårtensson
  3. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  4. Dolores Öhman
  5. Elisabet Knutsson
  6. Fredrik Hanell
  7. Kami Petersen
  8. Kjell Stjernholm
  9. Lars Lundström
  10. Marcus Friberg