Värmdö

Lyssna

Tack för förtroendet! I kommunvalet 2014 fick vi stärkt förtroende med 9,8% av rösterna och är därmed Värmdös tredje största parti.

Är du en av oss som röstat grönt – eller som känner att du vill engagera dig för de gröna frågorna? Välkommen som medlem i Miljöpartiet de gröna. Ta gärna kontakt med oss (info längre ned) eller besök vår medlemswebb.

 

Detta har vi arbetat med under den här mandatperioden! Klicka på bilden för att läsa mer!
Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatet påverkar oss alla och allt vi gör. Att minska användningen av fossil energi och utsläppen av växthusgaser är en global angelägenhet – och vi kan bidra på lokal nivå!

Skola.

Skolan är till för barnen. Barnens lärande börjar i leken. Framtidens utbildning börjar i barnens lek och övergår till strukturerat lärande i olika skolformer som räcker livet ut.

Värmdös tätområden.

Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals frilufts­område och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd av naturen, fler gång- och cykelvägar och bostäder.

Östersjön.

Vi vill värna Östersjön genom att noga följa utvecklingen av vattenkvaliteten i våra grunda vikar och till havs.

Ett mänskligare Värmdö.

Människors lika värde är en grundbult i Miljöpartiets politik. För oss innebär ett mänskligare Värmdö bland annat att vi fortsätter arbeta med jämlikhet, mottagande av flyktingar, hjälper unga med psykiska problem och hur vi tar hand om våra äldre.

Miljöpartiet de gröna Värmdö

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Värmdö

Internt kansli/nyckelpersoner