Arberesha Sabani

Ledamot i kommunfullmäktige

Arberesha Sabani
Vice ordförande/sekreterare för Miljöpartiet de Gröna Hässleholm Miljöpartitet de Gröna Hässleholms ordförande! Styrelseledamot i Miljöpartiet de Gröna Hässleholm. Ledamot i Kommunfullmäktige i Hässleholm. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Arbereshas hjärtefrågor

Skola & förskola.

UTBILDNING gymnasieskolan och komvux.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Miljö och klimat.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Funktionsrätt.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Äldre och pensioner.

”Framtidens skola- en skola för alla”

Arberesha Sabani