Axel Hallberg

Språkrör för Grön Ungdom. Gruppledare i Lunds kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen

Foto: Bernhardina Hörnstein
Axels hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Nyanländas etablering.

Nyanlända människor ska tidigt inkluderas i Sverige. Språk, skola, bostad och jobb är viktigt. Vi vill möta människor med möjligheter, inte murar.

Mer om Axel Hallberg

Axel Hallberg om politik

Språkrör för Grön Ungdom. Kandiderar till riksdagen och kommunfullmäktige i Lund. Jag brinner för klimatkamp och medmänsklighet. Jag är engagerad i Miljöpartiet för att jag är övertygad om att vi kan skapa ett grönt samhälle som är till för alla.