Axel Hallberg

Riksdagsledamot, ersättare för Emma Berginger

Foto: Bernhardina Hörnstein
Axels hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Nyanländas etablering.

Människor som kommer nyanlända till Sverige ska tidigt inkluderas i samhället. Språk, jobb, skola och bostad är viktigt för att kunna etablera sig ett nytt land.

Mer om Axel Hallberg

Axel Hallberg om politik

Språkrör för Grön Ungdom. Kandiderar till riksdagen och kommunfullmäktige i Lund. Jag brinner för klimatkamp och medmänsklighet. Jag är engagerad i Miljöpartiet för att jag är övertygad om att vi kan skapa ett grönt samhälle som är till för alla.