Miljö

Vår miljö och dess funktion utgör förutsättningen för hur vi kan leva. Vi vill se ett Karlstad med frisk luft, myllrande grönska, levande vattendrag och ett samhälle fritt från miljögifter.

Miljöpartiets politik i Karlstad baseras i den gröna ideologin, de globala hållbarhetsmålen och de tre solidariteterna. Vi vill att Karlstad ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda miljö- och klimatproblem.

Karlstads kommun har ett ansvar att agera inom de områden där kommunen har rådighet och att påverka andra att genomföra åtgärder inom de områden där kommunen saknar rådighet. Karlstad behöver minska sin faktiska miljöpåverkan, men kan inte ensam se till att de lokala miljömålen uppnås. Det behövs insatser på systemnivå i samverkan med näringsliv, akademin och civilsamhället. För att nå framgång i miljöarbetet behövs också föregångare som vågar visa vägen. Här har Karlstads kommun en viktig roll. Genom att visa att en omställning är möjlig kan vi driva på andra aktörer.

Hur vi i Miljöpartiet arbetar med olika miljöfrågor hittar du här:

Agenda 2030

Klimat

Bostäder och stadsbyggnad

Trähus

Buss

Cykel

Flyg

Tåg

Turism

Jobb

Djur

Natur

Hav, vatten och fiske

Energi

Hållbar konsumtion

Mat och jordbruk

Kemikalier

Översiktsplan 2050

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter