Politik som gör skillnad!

Det är nu isen smälter i Arktis. Det är nu konflikter växer i torkans spår. Klimatförändringarna är inte bara en framtidsfråga. De händer nu.

Lösningarna finns. Det finns ännu möjlighet att vända utvecklingen. Det kräver en modig klimat- och miljöpolitik, en jämlik fördelning och ett solidariskt arbete för att minimera konsekvenserna av de miljöförändringar som redan har skett.

Vi vill ha ett samhälle där vi varken bränner ut planeten eller oss själva.

Miljöpartiets idé

  • Solidaritet med djur, natur och ekosystemet.
  • Solidaritet med kommande generationer.
  • Solidaritet med världens alla människor.

Läs mer i vårt partiprogram.

Klimat och miljö

Skogar skövlas, havsbottnar och korallrev dör, vår konsumtion blir till berg av elektronikskrot, vattendrag förorenas och den biologiska mångfalden utarmas. I slutändan är det våra och våra barns möjligheter till ett gott liv som hotas.

Miljöpartiet vill byta riktning. Vi vill skapa en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. En framtid att längta efter.

De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Det finns bara ett miljöparti.

Jämställdhet

Det pågår en massiv feministisk backlash i Europa. Högernationalistiska krafter har gjort inskränkningar av kvinnors rättigheter till en egen paradgren.

Samma krafter finns i Sverige. De säger att “feminismen har gått för långt”. Men feminismen måste gå längre. De feministiska segrar som generationer före oss har stridit för måste försvaras – och vi måste göra ännu mer.

Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut. Kvinnor måste få halva makten och hela lönen. Ingen ska begränsas av sitt kön.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Det är på platser där människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud, och där tankar, visioner och olikheter respekteras som nya utvecklande idéer blomstrar.

Men auktoritära krafter vinner mark. Krafter som vill kontrollera media, inskränka minoriteters rättigheter och montera ner rättsväsendet.

Miljöpartiet står alltid upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.