Feministisk utrikespolitik för klimat, fred och demokrati

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • Att Sverige och EU ska vara en stark internationell röst för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter
  • Att Sverige ska vara en ledande kraft i den globala klimatomställningen och investera resurser i klimat- och miljöarbete i fattiga länder
  • Att Sverige ska bedriva en rättvis och miljömässigt hållbar handel
  • Ställa skarpare krav och sätta hårdare villkor i Sveriges och EU:s utrikes- och handelspolitik för att driva på det globala klimatarbetet, bevara biologisk mångfald, främja demokrati och mänskliga rättigheter, stärka djurskyddet och minska de globala klyftorna.
  • Återinföra Sveriges feministiska utrikes- och utvecklingspolitik.
  • Att utvecklingssamarbetet ska bidra till att bekämpa fattigdom, förebygga och hantera klimatförändringarna, bevara och skapa fred, förebygga konflikter, bygga upp demokratiska samhällen och motverka korruption.

 

Nyheter på Utrikespolitik

Ett år av sorg och skräck

Utrikesdeklarationen lämnar mycket att önska

”Sverige ska fortsätta att ha en alliansfrihet”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter