Feministisk utrikespolitik för klimat, fred och demokrati

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Vår fredspolitik bygger på medling, diplomati, rättvis handel och en bättre ekonomisk balans mellan jordens länder.

Miljöpartiet vill

 • att Sverige och EU ska vara en stark internationell röst för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter
 • att Sverige ska vara en ledande kraft i den globala klimatomställningen och investera resurser i klimat- och miljöarbete i fattiga länder
 • att Sverige ska bedriva en rättvis och miljömässigt hållbar handel
 • ställa skarpare krav och sätta hårdare villkor i Sveriges och EU:s utrikes- och handelspolitik för att driva på det globala klimatarbetet, bevara biologisk mångfald, främja demokrati och mänskliga rättigheter, stärka djurskyddet och minska de globala klyftorna.

Stark, feministisk utvecklings- och utrikespolitik

Miljöpartiet jobbar för att fler länder ska ta sitt klimatansvar, för att stoppa vapenexport till diktaturer och för mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi vill att Sverige ska vara en pålitligt partner i kampen för en bättre värld.

Vi driver en feministisk utvecklings- och utrikespolitik och kämpar för jämställdhet både i Sverige och utomlands. Respekten för kvinnor och flickors rättigheter och möjligheter måste öka. Fler kvinnor ska vara med och fatta de viktiga besluten.

Ansvar för världens klimatarbete

Världen befinner sig i ett läge som kräver en mycket snabb, grön samhällsomställning samtidigt som effekterna av miljöförstöring och klimatförändringar kommer att få allt större konsekvenser för allt fler under lång tid framöver.

Miljöpartiet vill att Sverige ska ta en ledarroll för att lösa den globala klimatkrisen. Det gör vi bäst genom att leva upp till våra klimatlöften: minska de egna utsläppen till en hållbar nivå och hjälpa fattiga länder att klara klimatomställningen.

Vi vill skydda Arktis och andra känsliga miljöområden mot exploatering av olja och fossilgas och verka för att förbjuda subventioner av fossila bränslen.

En ansvarsfull säkerhetspolitik

Sverige kunna möta ett säkerhetspolitiskt läge där gränsen mellan krig

och fred inte är lika tydlig som tidigare. Miljöpartiets förstår och bemöter denna komplexitet i sin säkerhetspolitik. En bred säkerhetspolitik kan svara upp mot ett brett spektrum av hot. Mänskliga rättigheter, arbete för fred, jämställdhet, demokrati, samhällets funktionalitet och en väl underbyggd säkerhetspolitik är våra ledstjärnor. Diplomati, dialog och nedrustning ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Fri och rättvis handel

Alla handelsrelationer ska ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Sverige ska vara ett föregångsland för fri, rättvis och hållbar handel. Vi vill ta ansvar på hemmaplan genom att de inköp vi gör i kommuner och regioner är etiska och miljömärkta. Vi vill också stärka fattiga länders förutsättningar för rättvis handel.

Miljöpartiet regerar

Miljöpartiet sitter i världens första feministiska regering och driver en feministisk utrikespolitik.

 • Vi har tagit en ledarroll i den internationella klimatpolitiken, bl.a genom Parisavtalet.
 • Vi har växlat upp arbetet för att alla politikområden ska styra mot en globalt hållbar utveckling.
 • Stöd till fattiga länders klimatarbete och energiomställning är säkrat.
 • Sverige har med en miljöpartistisk biståndsminister blivit den största givaren till FN:s arbete med jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter.
 • Sverige är en förkämpe för aborträtten och sexuella- och reproduktiva rättigheter.
 • Vi har mer än tredubblat regeringens satsningar på att stödja utvecklingsländers klimatomställning och klimatanpassning.
 • Sverige har bidragit med åtta miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
 • Stödet till länder som drabbas hårdast av klimatförändringar har ökat.
 • Vi har drivit på för att EU ska ta en tydlig ledarroll i det internationella klimatarbetet.
 • Miljöpartiets förslag, i EU kallat ”The Swedish Proposal”, har inneburit en kraftfull reform av EU:s handel med utsläppsrätter som uppskattas ge utsläppsminskningar inom EU motsvarande Sveriges årliga utsläpp gånger 50.
 • Vi har satt tydliga mål för att bryta ojämställda strukturer i världen och för att resurser går till kvinnors egna prioriteringar.

Nyheter på Utrikespolitik

”Sverige ska fortsätta att ha en alliansfrihet”

Eriksson sågar Moderaternas biståndsförslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter