Bättre regler för sjukpenning, sjukersättning och rehabilitering

Miljöpartiet är mycket kritiska till hur sjukförsäkringen fungerar i dagsläget. På sikt vill vi ha ett helt annat system där försäkringen för sjuka och arbetslösa blir en och samma, med samma nivåer, där människor får individanpassat stöd och inte ska riskera att ”falla mellan stolarna”. Vårt förslag kallas arbetslivstrygghet.

 

Miljöpartiet vill:

  • Att människor måste kunna känna sig säkra på att få stöd från systemet, och Försäkringskassans roll behöver förändras.
  • Omvandla de hårda tidsgränserna som i dag finns i sjukförsäkringen till att istället bli avstämningspunkter för rätt till stöd.
  • Skapa större flexibilitet och individanpassning.
  • Göra det möjligt att bli sjukskriven och kunna återgå till arbete i den utsträckning som behövs, inte som i dag bara i fasta steg om 25, 50, 75 procent.
  • Att en person som är deltidssjukskriven måste kunna förlägga den på det sätt som passar bäst över veckan, för att underlätta rehabilitering och återgång i arbetet.
  • Att det ska bli lättare att kunna pröva på att studera för den som varit sjukskriven länge utan risken att förlora sin sjukpenning.
  • Förbättra regelverket för studenter som blir sjuka. Vi vill också stärka tryggheten för andra grupper som lätt hamnar utanför trygghetssystemen, till exempel kulturarbetare, egenföretagare och människor som arbetar med otrygga arbetsvillkor, till exempel inom den växande gig-ekonomin.
  • Att personer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning måste enklare kunna pröva att arbeta utan att riskera förlora sin ersättning.

Här och nu

Det finns ett flertal utredningar som har tillsatts av den rödgröna regeringen under förra mandatperioden för att förbättra regelverket. De har lagt förslag, som remissbehandlats och enkelt kan genomföras om riksdagspartierna ställer sig bakom. Vi vet att flera partier tvekar. Även om de inte förändrar lika mycket som Miljöpartiet vill så är de viktiga steg i rätt riktning och kommer göra situationen bättre. Därför vill miljöpartiet att regeringen ska lägga fram dessa förslag och riksdagen fatta beslut snarast. Det handlar bland annat om mildrade regler vid dag 365, särskilda regler för personer som närmar sig pensionsåldern, stärkt rätt till rehabiliteringsersättning och bättre skydd för de som har behovsanställningar. Situationen för andra människor med diffusa sjukdomstillstånd måste också förbättras.

 

Nyheter på Sjukpenning

Stärkt ekonomi för personer med sjukersättning

Ett samhälle för alla människor

Vi vill öka tryggheten i sjukförsäkringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter