Jämställdhet ska gälla även för pensionärer

Den dag du slutar arbeta ska du få en pension som går att leva på. Pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart och pensionerna jämställda.

Miljöpartiet vill

  • att pensionerna ska bli mer jämställda
  • höja de lägsta pensionerna
  • investera pensionspengarna så att de bidrar till en hållbar utveckling.

Jämställda pensioner

Kvinnor har lägre pensioner än män. Det är en följd av att vi har haft och fortfarande har en ojämställd arbetsmarknad. Vi vill höja de lägsta pensionerna – det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bättre ekonomi för pensionärer

Alla ska kunna leva på sin pension. Vi har i regeringsställning höjt och vill fortsätta höja garantipensionen så att de pensionärer som har det tuffast får mer pengar i plånboken. Vi har tagit bort den orättvisa skillnaden för hur pensioner och arbete beskattas som uppstod genom Alliansens jobbskatteavdrag.

Hållbara pensioner

Att göra det bättre för dagens pensionärer får inte innebära att vi bygger upp en skuld till kommande generationer. Långsiktig ekonomisk hållbarhet i pensionssystemet är viktigt.

Miljöpartiet har drivit på för att våra gemensamma pensionspengar ska placeras på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. Vi har sett till att AP-fonderna nu omfattas av skarpare hållbarhetskrav.

Nyheter på Pensioner

Din pension ska trygga framtiden

AP-fonderna ska placera pengarna hållbart

AP-fonderna ska placera pengarna hållbart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter