Högre, hållbara och 
jämställda pensioner

Den dag du slutar arbeta ska du få en pension som går att leva på. Pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart och pensionerna jämställda.

Vi vill att alla ska ha råd med det liv man vill leva, även efter pensionen.

Miljöpartiet vill

  • höja pensionerna.
  • göra pensionerna mer jämställda.
  • investera pensionspengarna så att de bidrar till en hållbar utveckling.
  • att människor som flytt till Sverige ska få en skälig pension
  • göra det billigare att åka buss och tåg, särskilt för unga och pensionärer.
  • höja garantipensionen och reformera pensionssystemet med syfte att höja pensionerna, mest för de med de lägsta pensionerna.
  • höja bostadstillägget för pensionärer.

Jämställda pensioner

Kvinnor har lägre pensioner än män. Det är en följd av att vi har haft och fortfarande har en ojämställd arbetsmarknad. Vi vill höja de lägsta pensionerna – det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill också utöka rätten att föra över pensionsrätter så att även sambos kan göra det.

Bättre ekonomi för pensionärer

Alla ska kunna leva på sin pension. Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi införa ett garantitillägg så att de pensionärer som har det sämst ställt ska få det bättre.

Hållbara pensioner

Att göra det bättre för dagens pensionärer får inte innebära att vi bygger upp en skuld till kommande generationer. Långsiktig ekonomisk hållbarhet i pensionssystemet är viktigt.

Miljöpartiet har drivit på för att våra gemensamma pensionspengar ska placeras på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. Vi har sett till att AP-fonderna nu omfattas av skarpare hållbarhetskrav. Vi vill höja hållbarhetskraven ytterligare så att de ges samma tyngd som kravet på avkastning.

Fördjupning

Nyheter på Pensioner

Högern vill vänta i 100 år på jämställd pension

Debatt: Svenska pensioner ska inte finansiera Putins krig

Nu höjs de lägsta pensionerna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter