Fossilfria resor för alla

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Miljöpartiet vill

 • förbättra möjligheten att cykla och öka resorna med kollektivtrafik
 • minska flygets klimatpåverkan
 • att den sista droppen fossil bensin säljs i Sverige senast år 2030
 • flytta mer gods från lastbil och bil till tåg och båt
 • rusta upp och bygga ut järnvägen i Sverige och EU.

Mer cykling

Miljöpartiet vill bygga städer där vi enklare kan gå, cykla och åka kollektivt. Cykeln är smidig – och bra för hälsa och miljö. Vi vill bygga snabbcykelstråk och bygga ihop det regionala cykelnätet till ett nationellt stomnät av cykelvägar. Med bättre cykelbanor och fler elcyklar blir det enklare för fler att välja cykeln framför bilen.

Mer kollektivtrafik

Vi vill utveckla kollektivtrafiken i hela Sverige och införa ett nationellt biljettsystem så att du kan resa smidigt, oavsett vart du åker i landet. Vårt mål är att fördubbla kollektivtrafikens andel av resorna. Vi vill även ge pendlare som reser kollektivt skattelättnader.

Mer tåg

Tågen ska gå snabbt, ofta och i tid. Vi vill binda ihop Sverige med tåg, och Sverige med övriga Europa. Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg, rusta upp och bygga ut dagens järnväg och ordna nattåg från Sverige ut i Europa.

Mindre flyg

Flyget har enorm klimatpåverkan, flygresorna måste minska. Vi har infört klimatskatt på flyg i Sverige. Vi vill ge i uppdrag till statliga Swedavia att arbeta för minskat flygresande och införa trängselavgifter på flygplatser för att öka priset på pendlings- och affärsflygresor. Vi vill även att reklam för flygresor ska informera om flygets klimatpåverkan.

Vi vill att EU ska införa skatt på flygbränsle, både energiskatt och koldioxidskatt, för alla flygresor inom Europa. Idag är flyget undantaget sådan skatt, det tycker vi är fel.

Mer elbil och förnybart bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Där bilen behövs ska den kunna laddas med el eller tankas med förnybart drivmedel som är producerat på ett hållbart sätt.

Mer gods på tåg och båt

Vi vill att långväga gods flyttas med tåg och sjöfart istället för med lastbilar på vägarna. Varje lastbil sliter ungefär tusen gånger mer på vägbanan än en personbil, därför vill vi införa en vägslitageskatt för lastbilar. Med nya stambanor för höghastighetståg kan vi avlasta befintliga banor och ta mer gods på järnvägen.

Färre onödiga transporter

Många transporter kan undvikas genom en bättre planering av samhället och transporterna. Vi vill se mer närservice på landsbygden och fler levande centrum i våra städer istället för gigantiska köpcentrum utmed motorvägarna. Många affärsresor kan ersättas med digitala möten och pendlingstider till jobbet kan kortas med utvecklad kollektivtrafik och bättre planering av nya bostads- och kontorsområden.

Bilfria zoner

Bilfria zoner runt skolor och låga hastigheter på vägar i staden gör att fler barn kan gå till skolan istället för att få skjuts.

Miljöpartiet regerar

 • Klimatskatt på flyg infördes 2018.
 • Den som köper en elbil får nu 70 000 kronor i bonus, samtidigt som det har blivit dyrare att köpa tunga, törstiga bensin- och dieselbilar.
 • Bränsleleverantörer har nu krav på sig att blanda in en ökande andel förnybart i pumparna – du får mer biodrivmedel i tanken när du tankar som vanligt på macken.
 • Skatten på bensin och diesel har höjts.
 • Järnvägsunderhållet har ökat.
 • Delar av tågkontrollen har flyttats tillbaka till Trafikverket.
 • Nattåg har räddats från nedläggning och vi har gett uppdrag om utökade nattågslinjer till Trafikverket.
 • Reseavdraget ska förändras för att det gynna resor med låga utsläpp.
 • Det finns nu stöd till kommuner som vill utveckla sin kollektivtrafik.
 • Ladda-hemma-stöd för att göra det enklare och billigare för dig som vill kunna ladda din elbil hemma.
 • Sverige har en nationell strategi för mer cykling.
 • En miljard per år i medfinansiering till kommunala och regionala satsningar på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.

Prata Trafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Trafik