Lättare att välja bilfritt, elbil och förnybart bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Vi vill att bilar ska köra på förnybara bränslen och el - och att fler väljer bort bilen när den inte behövs.

Bilarna står för en stor del av klimatutsläppen. Det vill vi ändra på, nu.

Miljöpartiet vill

 • göra det lättare att leva utan bil,
 • att alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer,
 • att sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken ska säljas 2030,
 • att det ska vara billigare att köpa en bil som släpper ut mindre och dyrare att köpa en bil som släpper ut mer, och
 • fördubbla kollektivtrafikresandet till 2030.

”I min värld är det självklart att barns rätt att andas ren luft väger tyngre än rätten att köra precis alla bilar på precis alla gator”

Lätt att leva bilfritt

I städerna vill vi minska antalet bilar, för hälsa och klimat. Vi vill göra mer plats för kollektivtrafik, cykelbanor och grönska. Fler länder och städer inom EU ska kunna ha lika bra cykelstäder som i till exempel Danmark och Nederländerna.

Miljözoner, renare luft och bättre hälsa

Barn rätt att andas frisk luft väger tyngre än att alla bilar ska få köra på precis alla gator. I Sverige och Europa dör tiousentals människor varje år i förtid på grund av smutsig luft från trafik och avgaser.

Det är fler än vad som dör i trafikolyckor. Därför har vi gett kommuner rätt att införa miljözoner, där bilar med farliga utsläpp kan portas. Vi vill satsa på hållbar stadsplanering och kollektivtrafik, och fasa ut användningen av kol för att fler ska kunna andas ren luft.

Hundra procent förnybart bränsle

På landsbygden är många beroende av bil. Men beroende av bil ska inte behöva vara beroende av bensin och diesel. Vi vill att bilar går över till att köra fossilfritt, på förnybar el och bränsle gjort av matrester, skogsrester och andra hållbara källor.

Vi vill att sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken säljs 2030 i Sverige och att EU ska ha samma målsättning.. Därefter ska allt vara förnybart. Det ger bil- och bränslebolagen både en knuff framåt och tid nog att ställa om. Landsbygden vinner då förnybart bränsle görs lokalt och skapar jobb.

Fler elbilar

Att köpa ny elbil blir nu 60 000 kronor billigare med oss i regeringen. Biogasbilar och andra bilar med låga utsläpp får också stöd, medan bränsletörstiga bilar med höga utsläpp blir dyrare. Systemet kallas bonus-malus och behöver framöver utvecklas för att vi ska kunna bli av med alla utsläpp från vägtrafiken 2030.

Fler laddstolpar

Med oss i regering byggs nu över tiotusen laddstolpar runt om i landet. Fler behövs. Längs stora vägar, på gator och torg och i hemmen ska det gå att ladda elbilen - runt om i landet.

Dela bil med andra

En bil i Sverige står oanvänd i snitt 97 procent av tiden. Miljöpartiet vill se till att fler kan använda bilpool, för ett mer effektivt användande ytor och resurser. Vi vill också reformera reseavdraget och gynna samåkning.

I EU vill Miljöpartiet:

 • fasa ut alla EU:s subventioner till fossila drivmedel och istället satsa på förnybart och grön el. Vi vill att det ska gå att resa både säkert och klimatsmart
 • göra det enkelt att ta tåget i hela Europa
 • investera i snabbtåg mellan de större städerna och i underhåll av järnvägen
 • ändra lagstiftningen så att biljettbokning blir enkelt och tidtabeller blir tillgängliga, ungefär som flyget fungerar idag
 • skärpa gränserna för hur mycket nya bilar får släppa ut, och att alla nya bilar från 2030 ska kunna drivas med el eller förnybara drivmedel
 • investera i förnybara drivmedel och laddstolpar, och fasa ut subventioner till fossil energi.

Miljöpartiet regererar

Sedan förra valet ingår Miljöpartiet för första gången i regeringen. Tack vare oss får blir det nu:

 • höjd bonus till dig som köper elbil, från 40 000 till 60 000 kronor, och dyrare att köpa tunga, törstiga bensin- och dieselbilar,
 • tiotusen laddstolpar för elbilar som byggs med vår satsning Klimatklivet,
 • höjd skatt på fossil bensin och diesel, som räknas upp varje år - automatiskt,
 • krav på bränsleleverantörer att blanda in mer förnybart i pumparna.

Prata Bilar och bränsle

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Bilar och bränsle