Du förtjänar bättre

Du som tar tåget gör en viktig insats för miljön och klimatet. Trots det är ditt tåg allt för ofta försenat. Vi tycker att du förtjänar bättre.

Dålig tågpolitik

Sveriges regeringar har under många år satsat för lite på tåg. De har också splittrat ansvaret för järnvägen över många olika aktörer. Det gör att samordningen försvåras och att kortsiktig vinst kan gå före ditt bästa som resenär.

Bra tågpolitik

Mer pengar i budgeten och bättre samordning behövs för att tågen ska komma i tid. En bra tågpolitik ger en modern järnväg som fungerar året om. Det är vad du förtjänar.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på upprustning av tågbanor för persontrafik och gods i hela landet.
  • Anslå mer pengar till snöröjning, reparationer och annat underhåll.
  • Låt järnvägsunderhållet skötas av Trafikverket, istället för av olika entreprenörer.
  • Håll alla stationer öppna, även vid förseningar.
  • Bygg nya spår för högre hastigheter mellan våra största städer.
  • Ge SJ ett samhällsuppdrag, istället för att bara gå med vinst.

Fördjupning

Nyheter på Järnväg

Dagens spår räcker inte till

Med räls skall land byggas

Nu vill Fridolin göra om SJ:s biljettregler

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter