Ett levande föreningsliv

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Idrotten ska vara jämlik och inkluderande.

Miljöpartiet vill

  • ge mer stöd till föreningsliv och studieförbund,
  • bryta civilsamhällets beroende av projektstöd,
  • säkra att föreningslivets oberoende röst värnas,
  • uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna.

”Vi kan inte slå av på takten och slå oss för bröstet bara för att det går framåt. Drömmen om jämställd idrott ska bli verklighet.”

Föreningsliv för ett Sverige som håller ihop 

För att vi ska vara ett samhälle som håller ihop krävs ett kitt. För många människor är engagemanget för varandra ett sådant. Föreningslivet fyller många funktioner i vårt samhälle - man höjer rösten för utsatta, man skapar fritidsaktiviteter för barn och unga, man motverkar social utsatthet och ensamhet, men man bidrar också i välfärden och samhällsbygget. Över hälften av befolkningen i Sverige arbetar ideellt, och i genomsnitt lägger vi 15 timmar i månaden på ideellt arbete. 

Föreningslivet ska kunna agera oberoende och långsiktigt utifrån sin egen idé. Staten måste ge goda förutsättningar, men låta organisationerna göra resten. Vi vill öka det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund, så att fler får känna att deras engagemang är viktigt. Civilsamhället ska inte behöva vara beroende av projektstöd. Den självständiga, kritiska rösten, ska värnas.

Jämlik idrott

Idrottsrörelsen ska vara bred och inkluderande. Alla ska kunna utöva den idrott de vill, oberoende av kön eller funktionsvariation. I dag läggs en större andel av våra offentliga resurser på killars idrottande än på tjejers. Det vill vi ändra på. Vi vill också förbättra möjligheterna till spontanidrott. Det ska finnas tillgång till öppna idrottsplaner, motionsspår, skateboardramper eller annat som gör det lätt att röra på sig, där människor bor.

Miljöpartiet regerar

Under mandatperioden 2014-2018 har de sökbara statsbidragen till föreningslivet ökat med 1,5 miljarder kronor. Dessa ökningar sker utan krav på foglighet. Samtidigt har vi förbättrat dialogen mellan offentliga aktörer och föreningslivet, stärkt kunskapen om föreningslivet hos offentliga aktörer, vi förbättrar hanteringen av statsbidrag stärker organisationernas möjligheter att bedriva sin verksamhet långsiktigt och oberoende.

 

Prata Föreningsliv, folkbildning och idrott

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Föreningsliv, folkbildning och idrott