Ett levande föreningsliv

Lyssna

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Idrotten ska vara jämlik och inkluderande.

Miljöpartiet vill

  • ge mer stöd till föreningsliv och studieförbund,
  • bryta civilsamhällets beroende av projektstöd,
  • uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna.

Föreningsliv för trygghet och gemenskap

För varje krona som Sverige satsar på föreningsliv, folkbildning och idrott får samhället massor tillbaka. Föreningslivet skapar trygghet och hjälper oss att utvecklas och hitta gemenskap. Vi vill öka det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund, så att fler får känna att deras engagemang är viktigt. Civilsamhället ska inte behöva vara beroende av projektstöd.

Jämlik idrott

Idrottsrörelsen ska vara bred och inkluderande. Alla ska kunna utöva den idrott de vill, oberoende av kön eller funktionsvariation. I dag läggs en större andel av våra offentliga resurser på killars idrottande än på tjejers. Det vill vi ändra på. Vi vill också förbättra möjligheterna till spontanidrott. Det ska finnas tillgång till öppna idrottsplaner, motionsspår, skateboardramper eller annat som gör det lätt att röra på sig, där människor bor.

Prata Föreningsliv, folkbildning och idrott

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Föreningsliv, folkbildning och idrott