Vi kämpar för friska hav världen över

Lyssna

Havet är jordens största plats för liv. Hittills har världens ledare blundat för överfiske och utsläpp. Vi ska öppna deras ögon och genom internationellt samarbete göra haven friska igen.

Miljöpartiet vill skapa ett hållbart fiske i Sverige och hela Europa.

Miljöpartiet vill

  • ge fiskbestånden en chans att återhämta sig till hållbara nivåer,
  • se till att det nya förbudet mot dumpning av fisk i haven får verkliga konsekvenser,
  • att EU tar ett globalt ansvar för att kämpa mot olagligt fiske och för att skydda internationellt vatten från laglöshet och plundring.

”Jag är stolt över att ha varit med om att skapa EU:s nya fiskepolitik. Nu finns en lag som kräver ett stopp för överfiske. Det går att förändra!”

Miljöpartiet kämpar för att förbättra EU:s fiskepolitik. Vi vill se ett hållbart fiske i Sverige och hela Europa. På hemmaplan måste utsläpp minska och vattenkraften bli bättre på att skydda vandrande fisk. Friska hav spelar också en viktig roll för att bromsa klimatuppvärmningen.

Hållbart fiske

Konsumenter ska inte behöva hålla reda på vilken fisk som går att äta med gott samvete. I stället ska all fisk vara hållbart fångad. Miljöpartiet är drivande inom EU för att stoppa överfisket och plundringen av andra länders vatten. När Sverige och EU fördelar fiskekvoterna ska de i första hand gå till fiskare som använder sig av hållbara metoder när de fiskar. Upp till 20 procent av Sveriges hav behöver skyddas från fiske och FN bör ges ansvaret att skydda de internationella haven.

Vatten och hav utan gifter

Den kraftiga algblomningen i Östersjön är ett symptom på övergödning av våra vattendrag. Gifter i havet gör att det är farligt att äta till exempel Östersjölax. Miljöpartiet arbetar för att minska utsläpp av farliga ämnen, ett förbättrat avloppsnätet, att miljöfarliga produkter byts ut och att utsläppen från jordbruk och transporter ska minska.

Fördjupning i ämnet Hav, vatten och fiske

Prata Hav, vatten och fiske

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Hav, vatten och fiske. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Hav, vatten och fiske