Vi kämpar för ett rent hav

Lyssna

Vi människor är beroende av havet. Det ger oss luft som vi andas, mat som vi äter samt jobb inom fiske, turism och sjöfart. Men havet är hotat. Vi kämpar för friska hav. Nu.

Miljöpartiet vill

 • att fisket blir mer hållbart,
 • bevara rödlistade och hotade arter,
 • ha ett starkare skydd av marina områden,
 • minska övergödningen, och
 • stoppa spridning av gifter i havet.

”Jag är stolt över att ha varit med om att skapa EU:s nya fiskepolitik. Nu finns en lag som kräver ett stopp för överfiske. Det går att förändra!”

Mer miljövänligt fiske

På bara femtio år har livet i havet halverats, medan konsumtionen av fisk och skaldjur fördubblats. Miljöpartiet kämpar för ett hållbart fiske, både i Sverige och utomlands. Vi vill gynna småskaligt och miljövänligt fiske samt säkerställa att förbudet mot att kasta tillbaka fiskar som fångats följs. Fiskekvoterna ska sättas på en hållbar nivå.

Bevara hotade arter

Rödlistade och akut utrotningshotade arter, som till exempel ålen, ska bevaras. Vi driver på för att förbjuda ålfiske i både Sverige och EU. Miljöpartiet vill också värna strandskyddet för att skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet.

Starkare skydd av marina områden

Att skydda havsområden är viktigt av flera anledningar: för den biologiska mångfalden, för fisket och för att vi även i fortsättningen ska kunna njuta av havsmiljön. Skyddet måste stärkas, exempelvis genom utvidgade förbud mot bottentrålning.

Stoppa övergödningen

Övergödning av sjöar, kuster och hav är ett av våra största miljöproblem. Den drabbar både natur, fiske och turism. Med bättre rening av små avlopp, förbud mot farliga ämnen och ett modernare vattenbruk vill vi minska risken för att näringsämnen från land rinner ut i hav och sjöar och lagras på botten.

Vatten och hav utan gifter

Om vi inte gör något nu, kan vi komma att ha mer plast än fisk i haven år 2050. Genom skatt på engångsartiklar som bidrar till nedskräpning och förbud mot tillsatta mikroplaster vill vi minska mängden plast plast som hamnar i havet.

Plasten är inte det enda problemet. Östersjön har länge varit drabbat av miljögifter. Vi jobbar för att minska läkemedels miljöpåverkan och för ett globalt kemikalieavtal.

Miljöpartiet regerar

I regering har vi kämpat hårt för levande hav, vi har:

 • ökat miljöbudgeten med 110 procent,
 • fördubblat skyddet av svenska havsområden: nu skyddas nästan 14 procent av havet,
 • storsatsat för att rädda haven, genom insatser mot plast, kemikalier och övergödning,
 • börjat sanera miljöfarliga vrak som läcker olja och bränsle runt Sveriges kust,
 • jobbat hårt för fiskeregleringar i skyddade områden,
 • arrangerat FN:s första havskonferens någonsin.

Fördjupning i ämnet Hav, vatten och fiske

Prata Hav, vatten och fiske

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Hav, vatten och fiske