Rent vatten

Lyssna

Hav och vatten ger mat, luft och en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Miljöpartiet vill

 • öka skyddet av hav, kuster, sjöar och vattendrag,
 • rädda våra vatten från plastskräp genom att beskatta engångsartiklar, som kaffemuggar och plastlock, och förbjuda onödiga engångsartiklar,
 • rädda hav och vatten från gifter och övergödning,
 • göra fisket hållbart i hela världen,
 • säkra vårt dricksvatten.

Skydda hav och sjöar

Mer skydd av områden till havs och längs våra kuster är avgörande för att vi ska kunna njuta av en levande havsmiljö och biologisk mångfald, även i framtiden

Vi vill ge skydd åt havs- och kustområden med fler marina reservat. Minst 20 procent av ytan ska skyddas. Därför vill vi ha mer pengar till miljön i statens budget. Strandskyddet ska värnas.

Rädda vattnet från plastskräp

I vilket vattendrag du än kupar händerna, var du än badar, finns små partiklar av plast. Om vi inte vänder utvecklingen nu kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Vi vill införa en skatt på alla engångsartiklar som ger nedskräpning, oavsett material: Take away-förpackningar, plastlock och muggar. Engångsgrejer av plast som kan ersättas med bättre material för miljön ska förbjudas.

Vi vill öka återvinningen av plast. Kraven på företagen ska skärpas så att de fixar bättre insamling av plastskräp, även i parker och på stränder. Mikroplaster ska förbjudas i hudkräm,smink, tvättmedel och andra produkter.

Mindre övergödning och gift

Våra barn ska kunna bada i havet utan att riskera att bli sjuka av algblomning. Konstgödsel är en stor bov bakom övergödningen av våra vatten.

Vi vill gynna ekologiskt jordbruk fritt från konstgödsel och ge stöd till odlingar till havs som tar upp näringsämnen ur vattnet.

Vi vill ha bättre rening av små avlopp, förbud mot farliga ämnen och ett modernare jord- och vattenbruk för att minska risken att gödsel från land rinner ut i hav och sjöar.

Östersjön och andra hav hotas av flera miljögifter. Miljöpartiet driver på för ett globalt avtal som ska minska spridningen av kemikalier och vi jobbar för att minimera att rester av läkemedel sprids till vatten.

Gör fisket hållbart

När du köper fisk i mataffären ska du inte behöva fundera på vilka arter som hotas av utrotning. Fiskekvoterna ska sättas på en hållbar nivå. 

Vi vill gynna småskaligt och miljövänligt fiske. Vi vill stärka kontrollen för att stoppa illegalt fiske och förbjuda subventioner som leder till överfiske. Vi driver på för att förbjuda bottentrålning och fiske av ål och andra rödlistade arter. 

Säkra vårt dricksvatten

De senaste somrarna har det varit brist på dricksvatten i stora delar av Sverige. Dricksvattnet måste säkras. 

Vi vill att mer hänsyn tas till ett förändrat klimat när vi planerar och bygger. Vi vill utveckla bättre kretsloppslösningar och hushållning med vatten. Natur som renar vatten naturligt ska få större skydd och återskapas. 

Miljöpartiet regerar

I regering har vi kämpat hårt och nått stora framgångar för levande hav och rent vatten. Vi har:

 • fördubblat miljöbudgeten
 • fördubblat skyddet av svenska havsområden: nu skyddas nästan 14 procent av havet,
 • storsatsat på insatser mot plast, kemikalier och övergödning,
 • börjat sanera vrak som läcker olja och bränsle runt Sveriges kust,
 • jobbat hårt för fiskeregleringar i skyddade områden,
 • arrangerat FN:s första havskonferens.

Läs mer

Miljöpartiet i regering gör #havsoffensiv
Miljöpartiet föreslår skatt på engångsartiklar
Miljöpartiet vill förbjuda mikroplaster
Miljöpartiets fördjupingsprogram för havs- och vattenpolitik

Fördjupning i ämnet Hav, vatten och fiske

https://www.mp.se/just-nu/stor-satsning-renare-hav

Prata Hav, vatten och fiske

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Hav, vatten och fiske