Ett liv efter arbetslivet med fler möjligheter

Lyssna

Den dag man slutar arbeta ska man ha pension i förhållande till den inkomst man haft tidigare. Systemet ska vara rättvist och långsiktigt hållbart. Det är det inte i dag.

Vi vill att de svenskar som vill ska kunna få arbeta längre och att alla ska ha råd med ett aktivt liv även efter pensionen.

Miljöpartiet vill

  • ha en mer flexibel pensionsålder. Lägsta åldern ska fortsätta vara 61 år, men den som vill ska kunna jobba kvar längre än idag,
  • att våra pensionspengar ska placeras på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt,
  • göra om systemet med premiepensioner, den del av pensionen du själv kan placera i olika fonder. Vi vill ha färre fonder och att det ska vara enklare att jämföra de olika alternativen.
  • utreda möjligheterna till större flexibilitet, så att man kan välja mera fritt när man vill ta ut pensionen.

”Miljöpartiet vill ha en mer flexibel pensionsålder. Då är det viktigt att arbetsmiljön blir bättre, så att fler kan stanna kvar så länge de vill. Det ska också bli lättare att kombinera deltidsarbete och pension.”

Kvinnor förlorar på systemet

Kvinnor får ofta lägre pensioner än män. Det beror till viss del på att kvinnor är mer hemma med barn och oftare jobbar deltid än män, men också på att de haft lägre lön under sitt arbetsliv. 80 procent av dem som bara har garantipension, den lägsta pensionen, är kvinnor.

Därför är det nu ännu viktigare med jämställda löner, att alla som vill får rätt till heltid och att föräldraledigheten delas lika mellan föräldrarna.

Pension även för nästa generation

I dag är det för lite debatt om hur vi ska få pengarna att räcka till pensionerna i framtiden. Miljöpartiet vill se till så att det finns tillräckligt med pengar i systemet både för kommande generationer och för dagens pensionärer.

Möjlighet för fler att kunna jobba längre

Vi vill ha kvar 61 år som gräns för att börja kunna ta ut sin pension. Samtidigt vill vi öka möjligheten att jobba kvar längre, för den som kan och vill.

Det är viktigt att pensionssystemet utvecklas så att det håller långt in i framtiden. Det ska vara rättvist mellan generationer och inte bidra till att öka klyftorna mellan olika grupper i samhället. Pensionspengarna ska placeras så att de bidrar till en hållbar utveckling.

Prata Pensioner

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.