Stränderna behöver skydd

Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten. Det ger oss möjlighet att promenera, vandra och bada vid kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddet värnar också djur och växter i en känslig miljö.

Miljöpartiet vill

  • skärpa strandskyddet i hårt exploaterade områden,
  • följa upp undantag från strandskyddet bättre - fusk och korruption ska aldrig accepteras,
  • göra strandskyddet mer träffsäkert, så att undantag kan ges där det inte skadar naturen eller hindrar allemansrätten.

Alla har rätt till stränderna

Byggande vid stränder hotar vår gemensamma rätt att vara i närheten av vatten längs våra kuster och sjöar. Under 2018 exploaterades över 20 mil av den svenska kusten trots de regler om strandskydd som finns idag. I områden där det redan är mycket bebyggelse, längs kusterna och i områden med värdefull och omtyckt natur måste strandskyddet bevaras och ibland också skärpas.

Tillgången till stränder får inte bli en klassfråga, där de rika kan köpa sig en sjötomt och stänga oss andra ute. Alla ska ha möjlighet att strosa längs vatten. Allemansrätten gäller även stränderna.

Skydda djurens barnkammare och skafferi

Strandskyddet är också till för att värna djur- och växtliv både vid stränderna och i vattnet 100 meter ut från stranden. Det finns många rapporter som visar hur sjöfågel och fisk minskar kraftigt i Sverige, både längs kusterna och i sjöar och vattendrag. Det är i det grunda vattnet och på stranden som de har sina barnkammare och hittar sin mat. För att skydda sjöfågel och fisk är ett starkt strandskydd helt nödvändigt.

Strandskyddet fungerar också som ett skydd mot klimatförändringens olika följder. Det hindrar bebyggelse som annars skulle kunna drabbas av havsnivåhöjning, översvämningar eller skred.

Gör strandskyddet mer träffsäkert

När det gäller diken eller dammar som människor har anlagt vore det rimligt att kunna ge undantag från strandskyddet. Här vill Miljöpartiet se över reglerna och göra det lättare att få undantag när det inte riskerar att skada naturen eller allemansrätten.

Det finns platser i Sverige där det går att bygga fler bostäder, utveckla naturturism, lantbruk eller annan verksamhet utan att det skulle skada naturen eller allemansrätten. Det kan till exempel gälla platser i landsbygd eller glesbygd som är väldigt lite exploaterade. På såna platser vill Miljöpartiet fortsätta att göra det lättare att få dispens från strandskyddet.

Prata Strandskydd

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.