Tågen ska gå snabbt, ofta och i tid – i hela landet

Lyssna

Vi vill binda ihop Sverige med tåg som går i tid. Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg, rusta upp och bygga ut dagens järnväg och ordna nattåg från Sverige till Europa.

Vi vill göra Sverige till ett av världens mest moderna tågländer.

Miljöpartiet vill

  • bygga höghastighetsbanor som kortar restiderna så mycket att fler väljer tåg före flyg,
  • rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet,
  • ha nolltolerans för tågstrul, och
  • ha nattåg och höghastighetståg till Europa.

”Tåg ska vara attraktivt för jobbresor och semester”

Tåg är klimatsmart och tågresandet ökar. Miljöpartiet vill göra tåget så attraktivt att fler väljer det framför flyget och bilen.

Nya höghastighetståg

Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg som går i 320 km/h. Restiden Malmö-Stockholm blir då 2,5 timmar, en restid som gör att fler väljer tåget istället för flyget. Mellan Göteborg och Stockholm kommer det ta 2 timmar. Även orter som Jönköping, Norrköping och Linköping får nya kortare restider.

Vi vill att hela bygget görs i ett svep, så snabbt som möjligt. Bygget ska därför finansieras för snabb utbyggnad, till exempel genom att staten tar lån. Om vi satsar nu kan Sverige få höghastighetståg som rullar redan inom två årtionden.

Tåg i tid

Vi vill att staten lägger så mycket pengar som krävs för att laga och modernisera dagens järnväg. Vi vill anta en nollvision mot tågstrul. Trafikverket ska få i uppdrag att arbeta tillsammans med berörda parter för att nollvisionen ska uppnås.

Bygg ut järnvägen

Det krävs stora satsningar på den befintliga järnvägen. Ingen som pendlar idag ska få det svårare att göra det i framtiden. Vi vill bygga flera spår i bredd på många sträckor i landet. Till exempel kan satsning på järnvägen längs  Norrlandskusten göra att vi får fler och snabbare tåg mellan Norrland och Stockholm.

Detta behöver vi göra samtidigt som vi bygger höghastighetsbanor om vi ska klara klimatmålen. Med de snabbaste tågen på egna banor skapar vi utrymme på dagens spår, så att fler tåg kan komma i tid och fler godståg kan ersätta de klimatpåverkande lastbilstransporterna.

Vi vill finansiera höghastighetsbanorna med en separat budget, så att de inte tränger undan andra nödvändiga investeringar i järnväg.

Tåg till Europa

Vi vill göra tåget attraktivt för jobbmötet i Berlin, skidresan till Alperna och för semestern i Italien. Vi vill ha direkttåg till Europa, både dag och natt. Det finns ett nät av höghastighetsjärnväg i Europa att koppla ihop oss med. Vår satsning på  höghastighetståg sänker därför restiderna rejält till Europa.

Fördjupning i ämnet Tåg

Prata Tåg

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Tåg