Tåg i tid

Tågen ska gå i tid. Gärna snabbt. Vi vill bygga spår för höghastighetståg och starta nattåg till Europa. Spåren i hela landet ska rustas upp. Det ska vara minst lika lätt att resa med tåg som med flyg, i Sverige och i Europa.

Vi vill göra Sverige till ett av världens mest moderna tågländer.

Miljöpartiet vill

  • Rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet.
  • Bygga nya spår för höghastighetståg.
  • Behålla nattågen i Sverige och starta nattåg från Sverige till Europa.
  • Driva på i EU för att bättre binda ihop hela Europa med tåg.
  • Införa mål för tåg i tid.

Rusta upp och bygg ut

Fler ska kunna resa och pendla med tåg. Mer varor ska fraktas med tåg istället för lastbil. Vi vill lägga de pengar som behövs för att laga och bygga ut järnvägen i hela Sverige. Valet står inte mellan nya spår för höghastighetståg eller att satsa på dagens spår, bägge krävs.

Tåg i tid

Punktligheten för tåg i Sverige blir bättre. Nu vill vi att Sverige sätter mål för tåg i tid. Svenska tåg ska vara lika punktliga som tågen i Japan och Schweiz. Vi vill också införa en nollvision för tågstrul. Tåg som orsakar problem ska stoppas från spåren. Trafikverket ska få tillbaka sitt ansvar att sköta om spåren.

För att nå målen behövs våra förslag att rusta upp och bygga ut spåren. Höghastighetsspår krävs också för att minska trängseln på dagens spår.

Nya höghastighetståg 

Sverige behöver riktiga höghastighetståg. Med nya stambanor tar resan från Malmö C till Stockholm C bara 2,5 timmar. Ny restid Göteborg-Stockholm blir 2 timmar. Så får vi fler att välja bort bilen och flyget. Och gör mer plats för gods på de gamla stambanorna.

Vi vill bygga de nya spåren med en egen budget, så att inte andra tågsatsningar trängs undan. Projektet ska finansieras för snabb utbyggnad. De nya höghastighetstågen kan gå inom två årtionden.

Tåg till Europa

Tåg ska bli attraktivt för jobbmötet i Berlin, skidresan till Alperna och semestern i Italien. Vi vill starta direkttåg från Sverige ut i Europa. Vi vill att staten säljer flygbolaget SAS och köper nattåg.

Utveckla järnvägsnätet inom EU

Med nya höghastighetsspår sänker vi restiden ner i Europa, där det redan finns spår för höghastighetståg. Miljöpartiet vill utveckla järnvägsnätet inom EU och knyta samman de större städerna med snabbtåg.

Enkelt att köpa tågbiljett i Europa

Människor vill kunna resa miljövänligt. Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar. Det ska vara minst lika lätt att boka tåget till Italien som flyg. För att nå dit behöver vi europeisk lagstiftning som ställer krav på tågbolagen. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg.

Gods på tåget

Vi vill utveckla ekonomiska styrmedel både i Sverige och inom EU för att flytta över god från motorväg till järnväg och sjöfart. Ett exempel är att tåget betalar banavgifter för att köra på järnvägen, medan de flesta vägar i EU är gratis för bilar och lastbilar. Miljöpartiet vill att EU ska införa en avståndsbaserad skatt på vägtransporter för tunga fordon.

Prata Tåg

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Tåg