Sverige ska inte beväpna diktaturer

Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

Miljöpartiet vill

  • stoppa EU-ländernas vapenexport till diktaturer
  • driva fredsfrämjande samarbeten och verka för global nedrustning
  • att Sverige och EU är ledande i etiska krav på vår vapenexport
  • att Sverige verkar för ökade materielsamarbeten och delade utvecklingskostnader med andra länder
  • att Sverige inom EU verkar för en gemensam försvarsmarknad, ökad öppenhet och minskad korruption.

Stoppa vapenexport till diktaturer

Miljöpartiet jobbar för att stoppa all vapenexport till icke-demokratier, länder som befinner sig i väpnad konflikt och länder med grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Vapenexporten får inte underminera vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter.

Fredsfrämjande arbete

Fredsbyggande insatser ska göras på alla nivåer för att motverka krig och konflikter. Parallellt med det lokalt förankrade konfliktförebyggande arbetet ska det långsiktiga utvecklingssamarbetet, humanitära insatser och internationell diplomati samverka.

Det ska ställas tydliga krav på användningen av krigsmateriel, både för militära och civila användningsområden. Exempelvis ska utrustning för massövervakning inte exporteras till länder som förtrycker sin egen befolkning eller där man kan förvänta sig att utrustningen skulle användas för att förfölja en politisk opposition i landet.

Miljöpartiet reagerar

I regering har Miljöpartiet drivit igenom skärpta regler för vapenexporten, bland annat genom införandet av ett demokratikriterium som innebär att vapen inte ska exporteras till icke-demokratier.

Prata Vapenexport

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Vapenexport