Djurens välfärd måste tas på allvar

Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd, en hög djurvälfärd och stopp för onödiga djurförsök.

Miljöpartiet vill att alla djur ska ha det bra och ha rätt till sitt naturliga beteende.

Miljöpartiet vill

  • att den svenska djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende måste följas i praktiken
  • införa en europeisk djurskyddsstrategi för höjda minimikrav på hur djuren behandlas inom EU
  • att plågsamma djurförsök försvinner och att pälsdjursindustrin avskaffas
  • skydda hotade arter mot utrotning
  • att användningen av antibiotika till djur i hela EU måste stoppas

Stärk djurskyddet

För att motverka djurplågeriet vill Miljöpartiet att det införs en möjlighet att lagföra grova djurplågeribrott. Vi kräver att djurskyddslagen omsätts i praktiken och att djurens rätt till naturligt beteende märks för djuren i verkligheten. Djurskyddskontrollerna behöver bli betydligt fler. Vi vill införa en djurskyddsmyndighet och en ombudsman för djurens rättigheter. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, exempelvis minkfarmer, ska läggas ned och EU-bidrag ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven.

Fasa ut djurförsöken

Djurförsök ska successivt fasas ut och ersättas av djurfria metoder. Ökad forskning kring alternativ till djurförsök kan göra Sverige ledande på området. Miljöpartiet driver på för en höjd djurvälfärd inom EU och att FN ska uppmärksamma behovet av djurskydd.

Vi vill att åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU, fyra timmar för fåglar.

Skydda arterna

Djur ska skyddas mot utrotning, oavsett om det är vargen i Sverige, noshörningarna i Afrika eller tigrarna i Asien. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och utan att djuren lider. Sverige ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

God djurhållning ger bättre hälsa för människor

Det finns en tydlig koppling till dålig djurhållning och epidemier/pandemier. När levande djur stressas i trånga utrymmen och olika arter, vilda eller tama, tvingas trängas uppstår stora risker att virus överförs mellan djur och människor.

Den typen av smitta (så kallade zoonoser) står för cirka 75 procent av alla nya infektionssjukdomar hos människa. Covid-19 är bara ett exempel i raden.

Risken för nya zoonotiska sjukdomar ökar också när naturliga livsmiljöer förstörs, till exempel när skogar skövlas. En schysst djurhållning och skydd av naturliga miljöer ger bättre skydd för människors hälsa.

Fördjupning i ämnet Djur

Prata Djur

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.