Djurens välfärd måste tas på allvar

Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd och stopp för onödiga djurförsök.

Miljöpartiet vill att alla djur ska ha det bra och ha rätt till sitt naturliga beteende.

Miljöpartiet vill

  • att den svenska djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende måste följas i praktiken,
  • införa en europeisk djurskyddsstrategi för höjda minimikrav på hur djuren behandlas inom EU
  • att plågsamma djurförsök försvinner och att pälsdjursindustrin avskaffas,
  • skydda hotade arter mot utrotning,
  • att användningen av antibiotika till djur i hela EU måste stoppas

Stärk djurskyddet

För att motverka djurplågeriet kräver Miljöpartiet att djurskyddslagen används i praktiken, att djurens rätt till naturligt beteende skärps, att djurskyddskontrollerna fördubblas samt att en ombudsman för djurens rättigheter införs i Sverige. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, exempelvis minkfarmer, ska läggas ned, och EU-bidrag ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven.

Stoppa plågsamma djurförsök

Plågsamma djurförsök ska successivt tas bort och ersättas av djurfria metoder. Ökad forskning kring alternativ till djurförsök kan göra Sverige ledande på området. Miljöpartiet driver på för en höjd djurskyddsstandard inom EU och att FN ska uppmärksamma behovet av djurskydd.

Vi vill att åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU.

Skydda arterna

Djur ska skyddas mot utrotning, oavsett om det är vargen i Sverige, noshörningarna i Afrika eller tigrarna i Asien. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt. Sveriges ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

Fördjupning i ämnet Djur

Prata Djur

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.