Ett Sverige som ligger steget före i krisen – hela listan

I budgeten för 2021 har Miljöpartiet fått igenom stora investeringar för att öka Sveriges samhällsberedskap, exempelvis inom hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning.

Civilt försvar och beredskapslager

Ökad motståndskraft inom områdena hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post behöver vidareutvecklas och stärkas. Även investeringar för att stärka arbetet med säkerhetsskydd och cybersäkerhet ingår i satsningen.

1 miljard kronor 2021 och totalt 4,2 miljarder kr till 2025.

Inhemsk växtförädling

Främja inhemsk växtförädling genom ökning av anslaget till kompetenscentret för växtförädling.

MR-institut

I tider när de mänskliga rättigheter allt oftare ifrågasätts är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Sverige ska få ett nationellt institut för bevakande av mänskliga rättigheter.

Riskskatt

En riskskatt ska betalas av kreditinstitut med skulder överstigande 150 miljarder kronor för att täcka kostnaderna för kriser i det finansiella systemet.

Nyheter på Fred och försvar

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter