Försvars- och säkerhetspolitiskt program

En föränderlig omvärld

Världen är i ett läge som kräver en mycket snabb, grön samhällsomställning samtidigt som effekterna av miljöförstöring och klimatförändringar kommer att få allt större konsekvenser för allt fler under lång tid framöver. Samtidigt måste Sverige kunna möta ett säkerhetspolitiskt läge där gränsen mellan krig och fred inte är lika tydlig som tidigare. Det kräver ett väl fungerande totalförsvar där det civila och militära försvaret arbetar gemensamt i händelse av höjd beredskap och kris.

Ladda ner hela försvar och säkerhetspolitiska programmet

Nyheter på Fred och försvar

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter