Ersätt kärnkraften

Lyssna

Kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 är bara en av många påminnelser om hur osäker kärnkraften är som energikälla och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Miljöpartiet vill

  • ersätta kärnkraften med förnybar energi och smartare energianvändning,
  • avveckla två gamla reaktorer redan de närmaste åren,
  • stoppa effekthöjningar och livstidsförlängningar av reaktorerna.

”Det enda säkra med kärnkraften är att den inte längre behövs.”

Smutsig och dyr

Kärnkraften är smutsig och förorenar, från brytningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Vi lämnar förstörd natur och avfall till våra barn som får bära kostnaderna och ta riskerna.

Kärnkraften är dessutom dyr, 100 procent importberoende och tar för lång tid att bygga ut för att hejda klimatförändringarna. El från vindkraft och bioenergi är idag billigare än el från nya reaktorer.

Vi vill minska EU:s beroende av kärnkraft genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering, vilket ger snabbare minskning av koldioxidutsläppen, är billigare, minskar sårbarheten och är hållbart på lång sikt.

Kärnkraft för klimatets skull?

Vissa hävdar att de vill ha kärnkraft för klimatets skull. Det är ansvarslöst att försöka lösa ett miljöproblem genom att skapa ett annat. Det är dessutom både snabbare och billigare att fasa ut fossil energi med hjälp av smartare energianvändning och utbyggd förnybar energi.

Fördjupning i ämnet Kärnkraft

Prata Kärnkraft

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.