Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

När kollektivtrafiken fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på fler resor, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Vi vill göra det lättare för fler att välja kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill

 • satsa på tåg i hela Europa
 • satsa på kollektivtrafik i hela Sverige, på tåg och spårväg såväl som buss,
 • införa ett och samma biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, och
 • att kollektivtrafiken fördubblas på biltrafikens bekostnad.

Idag görs fyra miljoner resor med kollektivtrafik, varje dag. Men för att klara klimatmålen behöver fler kunna välja kollektivtrafiken framför bilen. Därför vill vi storsatsa kollektivtrafiken.

Tåg till Europa

Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar snabbt. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg.

Sluta särbehandla flyget

Idag betalar flyget inte koldioxidskatt för bränslet. Det är orimligt. Vi vill att flyget ska stå för hela sin kostnad och att EU ska införa flygskatt för alla flygresor inom EU.

Mer pengar till kollektivtrafiken

Nya busslinjer ska dras i hela landet. Fler ska få spårvagn. I Stockholm ska tunnelbanan byggas ut. Vi driver på för mer att göra kollektivtrafiken attraktiv fler i vardagen. Vi vill fortsätta satsa kollektivtrafiken i hela landet, så att fler kan få tillgång till bra alternativ till bilen.  

Mer pendling i Sverige

Du som pendlar kollektivt ska gynnas ekonomiskt. Vi vill att du ska kunna få månadskort via jobbet, utan att behöva skatta. På ett månadskort kan det innebära ett par hundra kronor. Vi vill göra om reseavdraget på deklarationen också, så det gynnar pendling med kollektivtrafik mer.

Samma biljett överallt

Du ska kunna åka på en och samma biljett eller kort i hela landet. Därför vill vi utveckla och införa ett enhetligt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Fördubbla kollektivtrafiken

Vi vill skapa nationella stadsmiljömål, om att andelen kollektivtrafik ska öka i städerna, och antalet bilresor minska. Vi vill göra till hela Sveriges mål att kollektivtrafikens andel av resorna i landet ska fördubblas. Samma resa behöver göras i alla EU:s medlemsländer.

Miljöpartiet regerar

För första gången är Miljöpartiet i regering. Vi gör stor skillnad:

 • kollektivtrafik byggs nu ut över hela landet tack vare vår satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner får finansiering av staten i utbyte mot satsningar på kollektivtrafik.
 • elbussar har blivit billigare att köpa in med en statlig premie som sätter fart på marknaden.
 • vi har satt igång ett uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken i landsbygden.
 • vi har storsatsat på Sveriges järnväg, vilket förbättrar kollektivtrafiken på räls i hela landet.

Miljöpartiet i EU vill:

 • göra tidtabeller och biljettbokning för tåg lika lättillgängliga som för flyget, genom nya krav på tågbolagen
 • införa bränsle- och energiskatt på flygbränsle, så att flyget betalar för hela sin klimatpåverkan
 • skärpa gränserna för hur mycket nya bilar får släppa ut, så att senast år 2030 ska alla nya bilar drivas med el eller förnybara drivmedel
 • stötta forskning och utveckling av ny teknik som minskar utsläppen från flyget.

Prata Kollektivtrafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.