Landsbygden behöver satsningar som skapar nya jobb

Lyssna

Sedan alliansen tog över makten 2006 har klyftorna mellan storstad och landsbygd vidgats varje år. När människor tvingas lämna bygder de älskar för att jobben försvinner, butikerna lägger ner och järnvägsstationen stänger så är det något som är fel i politiken.

Politikerna har ansvar för att samhällets service når ända fram till landsbygden.

Miljöpartiet vill

  • sänka skatten och minska regelkrånglet för småföretagen,
  • att maten till skola och äldreomsorg köps från de lokala bönderna,
  • att samhällsservicen på landsbygden (exempelvis polis, post och arbetsförmedling) återuppbyggs,
  • säkerställa att utbildning, tågtrafik och bredband finns i hela landet.

”Hela Sverige behöver tillgång till jobb, en bra skola och moderna transporter.”

Alliansen driver en politik som gynnar storstäderna på bekostnad av övriga landet. Deras förändringar av förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och försämringarna i trygghetssystemen leder till att pengar flyttas från landsbygden till storstäderna. Samtidigt har 14 000 statliga jobb försvunnit från Sverige utanför storstäderna.

Nya jobb

På landsbygden skapas nya jobb främst i småföretag. Miljöpartiet driver därför sänkt skatt för småföretag och vill genomföra satsningar som skapar nya jobb inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk.

Det är bättre att bilbränslen tillverkas på den svenska landsbygden, än att olja köps in från diktaturer. Och det är bättre att skolor och äldreboenden serverar mat som har producerats av lokala lantbrukare, i stället för att djur ska fraktas över hela Europa.

Utbildning, service och trafik

Skolor och bibliotek behövs i hela landet. Miljöpartiet prioriterar att byskolor ska kunna leva kvar, att folkhögskolorna får utvecklas och att samhällsservice som arbetsförmedling, bredband, försäkringskassa, polis och tågtrafik finns tillgänglig i hela landet.

Alliansens nedskärning på högskolans studieplatser slår hårdast mot de regionala högskolorna. Miljöpartiets föreslår istället satsningar på utbildning vilket bland annat möjliggör att högre utbildning kan finnas i hela landet.

Prata Lands- och glesbygd

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Lands- och glesbygd. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Lands- och glesbygd