Varm politik mot kalla vindar

Lyssna

När kalla vindar blåser över Europa - och gränser stängs för människor i nöd - då är Miljöpartiet motpolen. Det är dags för en varmare politik.

Det blåser kalla vindar i Europa. Dags för en varmare politik.

Miljöpartiet vill

  • ge flyktingar säkra vägar in i EU, så ingen drunknar i Medelhavet,
  • bekämpa nynazimen med humanism,
  • stärka HBTQ-personers rättigheter,
  • skydda romer och andra mot diskriminering, samt
  • strida för ett jämställt EU, rätten till abort och sexuell jämlikhet.

Båtflyktingar vs. lagliga vägar för asylsökande

Ingen människa ska behöva möta döden i en sjunkande flyktingbåt. Vi vill ha ett EU med lagliga och säkra vägar för asylsökande, där vi börjar använda humanitära visum och där fler länder ger skydd åt människor på flykt.

Nynazism vs. humanism

Främlingsfientliga partier är på frammarsch i Europa. De sprider fördomar och ställer människor mot varandra. Vi vill annorlunda. Vi vill ha ett samhälle för alla. På vår sajt omrasism.se finns inspiration för alla som vill se ett öppet Sverige och ett öppet Europa.

HBTQ-förföljelse vs. regnbågseuropa

Pridefestivaler har förbjudits och förhindrats in i flera länder. Miljöpartiet de gröna vill stärka arbetet för sexuella rättigheter inom EU. Vi vill arbeta för lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer, att EU ska anta ett antidiskrimineringsdirektiv och att regnbågsfamiljer erkänns i EU. 

Diskriminering vs. lika rättigheter för alla

Minoriteter som judar, muslimer och romer diskrimineras idag. Vi vill att EU agerar när medlemsstater inte skyddar sina minoriteter. Och ge mer stöd till till arbetet för mänskliga rättigheter, i samma länder. 
Och, vi säger #slåpåmigiställetSD när Sverigedemokraterna försöker sparka på den som ligger ner. 

Abortmotstånd vs. rätten till sin egen kropp

Kvinnans rätt till sin egen kropp är under attack i Europa. Vi vill ha ett jämställt EU som försvarar rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet. Och vi vill att EU-politiker ska vara förebilder både inom och utanför EU vad gäller jämställdhet.

 

Läs mer

Expressen debatt: ”Varje människas liv måste räknas

Aftonbladet debatt: "Kampen mot rasism måste föras hela tiden"

Aftonbladet debatt: ”Så skapar vi ett humanare Europa"

Aftonbladet debatt: ”Europa får inte tiga när gayrättigheter kränks

Expressen debatt: ”Häng ut mig på era affischer istället

Brännpunkt: ”Lokalsamhället kan stoppa rasismen

ETC debatt: ”Med säkra aborter går mödradödligheten ner

Miljöpartiets arbetsgrupp mot rasism: www.omrasism.se