Ett starkt försvar och ett starkt fredsarbete

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Ett starkt fredsarbete ska vara en viktig beståndsdel i Sveriges försvarspolitik.

Miljöpartiet vill

  • Bevara Sveriges militära alliansfrihet,
  • stå upp för internationella lagar och regler,
  • stärka det civila försvaret, och
  • stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete.
  • öka satsningarna på krisberedskap för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och våldsbejakande extremism.

Sverige ska vara militärt alliansfritt

Miljöpartiet vill skapa en säkrare och mer fredlig värld, samtidigt har hoten i vårt närområde ökat de senaste åren. Sverige bör bidra till att minska spänningarna och främja dialog, det gör vi bäst som alliansfria. Därför vill vi inte gå med i NATO.

Goda relationer säkrar freden

Fredliga samarbeten mellan länder är bra sätt att förebygga konflikter, därför stöttar vi organisationer som FN och EU, som för länder närmare varandra. Det är viktigt att stå upp för de internationella lagar som förhindrar att stora stater utnyttjar de som är svagare.

En breddad hotbild

Miljöpartiet vill att försvaret ska klara av olika typer av hot, inte bara militära. Naturkatastrofer, miljöförstöring, teknologiska katastrofer som härdsmältor och cyberattacker är andra tillfällen då försvaret kan bidra. För att stärka vårt skydd mot detta vill Miljöpartiet prioritera det civila försvaret, som länge fått stå tillbaka för det militära.

Stoppa konflikter innan de uppstår

Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Demokratibistånd, satsningar på diplomati och kamp mot klimatförändringar är viktigt säkerhetsarbete som Miljöpartiet vill prioritera.

Fördjupning i ämnet Fred och försvar

Prata Fred och försvar

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Fred och försvar