Ställ om försvaret för att hantera verkliga hot

Lyssna

Sveriges försvarspolitik behöver ställas om för att hantera de verkliga hot vi står inför. I det ingår bland annat ett stärkt internationellt fredsarbete.

Ett starkt fredsarbete ska vara en viktig beståndsdel i Sveriges försvarspolitik.

Miljöpartiet vill

  • bevara Sveriges militära alliansfrihet,
  • ställa om försvaret för att hantera hela den moderna hotbilden,
  • stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete,

”Sveriges insatser för fred är inte trovärdiga så länge vi exporterar vapen till diktaturer.”

Sverige ska vara militärt alliansfritt

Syftet med Miljöpartiets försvarspolitik är att skapa en säkrare värld. Miljöpartiet anser att Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Sverige främjar inte världsfreden genom att söka medlemskap i Nato.

En breddad hotbild

Målet för vår säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Vi måste kunna hantera en mångfald av olika sorters hot, som pandemier, miljöförstöring, direkta konsekvenser av den globala uppvärmningen, teknologiska katastrofer som härdsmältor, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker.

Stoppa konflikter innan de uppstår

Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Vår utrikespolitik prioriterar konfliktförebyggande och icke-militära medel för att skapa och upprätthålla fred och sprida demokrati och mänskliga rättigheter.

Fördjupning i ämnet Fred och försvar

Prata Fred och försvar

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.